Słowo istnieje na zawsze
Słowo istnieje na zawsze

III Niedziela Zwykła

Słowo istnieje na zawsze

"...abym obwoływał rok łaski od Pana"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 1, 1-4; 4, 14-21

 

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie: Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane:
«Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana».
Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Jezus w mocy Ducha wraca do Galilei, wraca do swoich, by ich wyzwolić. Wieść o Nim rozchodzi się po całej okolicy a On zaczyna nauczać. Dziś przychodzi do synagogi a jest szabat. Jego słowo otwiera człowiekowi dzień odpoczynku. Jezus odczytuje obietnicę zawartą w Księdze Izajasza, która ogłasza rok jubileuszowy. Cała działalność Jezusa ukazana jest potem w świetle tego tekstu. Odczytana zapowiedź właśnie się wypełnia. Słuchacze Jezusa znajdują się przed tym, który wypełnia każdą obietnicę. Pismo wypełnia się także dziś w tych, którzy go słuchają. W Jezusie słowo Boże staje się rzeczywistością. Jezus przez swoją naukę realizuje odwieczny plan zbawienia. Każdy kto Go słucha ma udział w tym zbawieniu. Słowo raz wypowiedziane, istnieje już zawsze, gdziekolwiek jest słuchane i realizowane. W słowie Jezus Boża łaska staje się widzialna. W Nim dokonuje się wielkie dzieło zaplanowane przez Ojca. Jezus przyszedł po to, by ten plan wypełnić. Trzeba nam jednak przyjąć to Słowo i żyć nim na co dzień, by w ten sposób mieć udział w łaskach zbawienia. Dziś także my przeżywamy święty czas Jubileuszu, czas szczególnej łaski – łaski miłosierdzia. Chciejmy więc dobrze z tego czasu skorzytsać, otwierając swoje serca na Boże Słowo i dar Jego miłosiernaj miłości.
Pytajmy dziś siebie:
- jak słucham Bożego Słowa? Czy wytycza ona kierunek mojemu życiu?
- Na ile korzystam z łask Roku Jubileuszowego – Roku Miłosierdzia? Co mogę zrobić, by korzystać pełniej?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce,
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. 

Ps 19, 8-9

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Papież Franciszek  w bulli Misericordiae vultus napisał: „Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli podczas Jubileuszu uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Będzie to sposobem na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a także umożliwi nam coraz głębsze wejście w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani dla Bożego miłosierdzia”. Pomyśl jak ty realizujesz w codzienności uczynki miłosierdzia i podejmij konkretny wysiłek, by żyć nimi jeszcze pełniej.

 

s.M. Damiana Szmidt