Ślubuję Tobie Boże...
Ślubuję Tobie Boże...

W dniu 7 sierpnia 2023 r., gdy w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek przeżywamy liturgiczną uroczystość bł. Założyciela, Edmunda Bojanowskiego, w domu prowincjalnym w Leśnicy dwie nowicjuszki s. Małgorzata Sokołowska i s. Justyna Lemierz złożyły swoje pierwsze śluby zakonne. W tym radosnym wydarzeniu towarzyszyły im współsiostry, najbliższa rodzina i zaproszeni goście.

 


Liturgii Eucharystycznej przewodniczył ks. bp Rudolf Pierskała , którą sprawował wraz z przybyłymi na uroczystość kapłanami. W słowach homilii nawiązał do słów neoprofesek wypowiedzianych na zadane, na początku obrzędu pytanie: „Drogie siostry o co prosicie Boga i Jego święty Kościół? Prosimy o miłosierdzie Boże i łaskę…”. Ks. Biskup podkreślił, jakby cytując słowa naszego bł. Ojca Założyciela: „Wszystko jest w rękach miłosiernego Boga, w dobrych rękach i wy też Siostry jesteście w tych dobrych rękach Ojca miłosiernego, który powołuje, wyznacza zadanie, ale też daje łaskę”.

 


Po złożonych, na ręce przełożonej generalnej M. Dąbrówki Augustyn, ślubach czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, Siostry w geście ofiarowania złożyły na ołtarzu podpisane zobowiązania, podczas gdy chór zaintonował śpiew:

 

Przemień mnie Panie w miłość, którą jesteś,
a wszystko odnajdę i za niczym już tęsknić nie będę.
Przemień mnie Panie w światło, którym jesteś,
a wszystko zobaczę , i za niczym już tęsknić nie będę.

 

Siostry na znak konsekracji otrzymały nowe imiona, które niech nam wszystkim przypominają, że Bóg gdy dotyka swoją łaską to zawsze czyni rzeczy nowe. Po uroczystej Eucharystii świętowanie kontynuowane było przy wspólnym stole w refektarzu.

 

 

 

 

 

Kochane Siostry: Mari Różo i Mario Antonino życzymy Wam by stwarzające i przemieniające działanie miłosiernego Boga wypełniało każdą chwilę Waszego nowego życia.

 

W tym samym dniu, podczas uroczystej celebracji liturgicznej s.M. Anna Świecznik i s.M. Julia Rosolovska odnowiły swoje śluby zakonne potwierdzając wolę wiernego naśladowania Chrystusa i wraz z ze wspólnotą sióstr i kapłanami modliły się o łaskę wytrwałego kroczenia aż do końca drogą Bożej miłości.

 

NIECH PAN, KTÓREMU POWERZYŁYŚMY SWE ŻYCIE I DROGI,

PROWADZI NAS I UMACNIA, ABYŚMY WIERNIE TRAŁY W JEGO MIŁOŚCI

 

s.M. Wirgilia Bogatka