Służebniczki Śląskie
Służebniczki Śląskie

Historia gałęzi śląskiej łączy się ściśle z rozdziałem Zgromadzenia w 1897 roku z siostrami z terenów diecezji poznańsko-gnieźnieńskiej.

 

Dom w Porębie, który otwarto w 1866 przez długie lata był domem nowicjatu kandydatek z terenów Śląska, jednak w łączności z domem generalnym w Jaszkowie. Od 1877 roku stał się siedzibą przełożonej generalnej dla domów śląskich, wielkopolskich oraz dębickich. Od 1890 tylko dla sióstr posługujących na terenach Śląska i Wielkopolski. Od 1897 tylko dla Śląska. Od tego też roku siostry podjęły tak jak pozostałe gałęzie batalie o zachowanie ducha Zgromadzenia rozwijając charyzmat służebnej miłości i prostoty.

 

sM. Dąbrówka Augustyn