Spotkanie na Świętej Górze
Spotkanie na Świętej Górze

W dniach 3-5 marca 2023 r.w domu rekolekcyjnym Księży Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu miały miejsce dni skupienia dla sióstr przełożonych i sióstr Zarządów naszego Zgromadzenia. Wzięło w nich udział 98 Sióstr z Polski i zza granicy.

 

 

 


Od strony duchowej siostrom przełożonym przewodniczył o. Jacek Zdrzałek, redemptorysta z Krakowa, który każdego dnia sprawował Mszę św. i głosił słowo Boże. W pierwszym swoim wystąpieniu wskazał na co zwrócić szczególną uwagę w posłudze przełożeńskiej. Następnie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu był czas na to, aby głębiej rozważyć usłyszane treści. W drugiej konferencji Ojciec podjął refleksję na temat: Przełożona duchowym przewodnikiem wspólnoty. Podczas poobiedniej przerwy uczestniczki spotkania miały możliwość nawiedzenia dworku w Grabonogu.

 


Dalszy czas wypełniło spotkanie z matką generalną M. Dąbrówką Augustyn, która podzieliła się kilkoma inspiracjami nawiązującymi do tego, co w ostatnim czasie mówił Ojciec Święty Franciszek i co mówią dokumenty Kościoła na temat posługi przełożonej i życia konsekrowanego. W drugiej części siostrzanego spotkania Matka Generalna zaproponowała, by siostry przełożone z dłuższym lub krótszym stażem przełożeńskim podzieliły się dobrym słowem – czy to z Pisma św., czy też kiedyś usłyszanym – które pomogło im w pełnieniu tej odpowiedzialnej posługi. Dla młodszych sióstr przełożonych był to prawdziwy „deszcz wzmocnień”.

 


Wieczorem siostry przełożone włączyły się modlitewnie w różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi oraz w Eucharystie sprawowaną w Bazylice Świętogórskiej, w której dzień wcześniej – w piątek – uczestniczyły w nabożeństwie Drogi Krzyżowej i we Mszy św.

 


W niedzielę, po porannej Eucharystii i śniadaniu, z siostrami przełożonymi spotkały się: s.M. Anita Hoffman, s.M. Tobiasza Klimczak i s.M. Samuela Kokott. Na zakończenie, siostry przełożone poszczególnych prowincji spotkały się ze swymi matkami prowincjalnymi. Umocnione Eucharystią, słowem Bożym i sakramentami oraz bogatymi treściami, siostry zakończyły swoje dni skupienia.

 

 

Dziękujemy Bogu za piękny czas siostrzanego spotkania. Zapewne piękno tych dni tworzyła wspólnota oraz samo miejsce, które naznaczone obecnością naszego Błogosławionego Założyciela, Edmunda Bojanowskiego, dla każdej z nas jest wyjątkowym i bliskim sercu. Modlitwę wdzięczności kierujemy również ku niebu za życzliwość i prawdziwie rodzinne przyjęcie przez wspólnotę księży filipinów oraz siostry służebniczki dębickie.

 

Po raz kolejny było nam dane przeżyć czas na Świętej Górze doświadczając wielu łask i serdecznej życzliwości ludzi. Niech Bóg będzie uwielbiony!

 

s.M. Anita Hoffman