Spotkanie Pierwszej Damy z Siostrami...
Spotkanie Pierwszej Damy z Siostrami...

 

 

Księża, bracia i siostry zakonne reprezentują Polskę na całym świecie, będąc wspaniałymi ambasadorami polskości – mówiła Agata Kornhauser–Duda w Rzymie, gdzie wzięła udział w spotkaniu noworocznym z przedstawicielami polskiego duchowieństwa z Watykanu i Rzymu oraz polskimi członkami wspólnot zakonnych.

 

 

Wizyta Pierwszej Damy w stolicy Włoch.

Spotkanie z Siostrami Służebniczkami

 

 

Głównym tematem spotkania była działalność Sióstr, które pracują na rzecz potrzebujących i słabszych, bezdomnych, chorych. Obecnie funkcjonują cztery autonomiczne gałęzie założonego przez bł. Edmunda Bojanowskiego zgromadzenia zakonnego: w Starej Wsi, Wrocławiu, Dębicy i Luboniu. Siostry Służebniczki działalność apostolską rozwijają w Polsce i za granicą, m.in. w USA, Zambii, RPA, Meksyku, Brazylii, Anglii, Włoszech, Niemczech, Kazachstanie, Ukrainie, na Syberii czy terenach misyjnych w Kamerunie.

 

 

 

 

Siostry mówiły o prowadzonych w Afryce przedszkolach, szkołach, domu dziecka, szpitalach i przychodniach oraz ośrodku opieki dla osób starszych.

 

Rozmawiano też o skutkach humanitarnych toczącej się w Ukrainie wojny, różnorodnych potrzebach uchodźców oraz działaniach długofalowych na ich rzecz. Mówiono o opiece nad osobami niepełnosprawnymi, szczególnie dziećmi ewakuowanymi z sierocińców i szpitali. Część maluchów znalazła się pod opieką włoskich placówek, jak choćby szpitala Bambino Gesu. W kwietniu 2022 roku Para Prezydencka udająca się z wizytą do Rzymu zabrała na pokład samolotu specjalnego pięcioro onkologicznie chorych dzieci ewakuowanych z Ukrainy. Wiele uwagi poświęcono także kwestiom związanym z pomocą psychologiczną dla uchodźczyń i ich dzieci, ale też mieszkańców Ukrainy, którzy pozostają w ojczyźnie.

 

W trakcie wizyty w Domu Sióstr Służebniczek Pierwsza Dama rozmawiała także z Ojcami Franciszkanami, którzy m.in. prowadzą duszpasterstwo parafialne, uczą katechezy, prowadzą rekolekcje szkolne i parafialne. Część braci wyjeżdża na misje zagraniczne, a inni pracują w szpitalach jako kapelani lub prowadzą kuchnie dla ubogich.

 

W spotkaniu uczestniczył Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP przy Stolicy Apostolskiej, Adam Kwiatkowski.

 

WIĘCEJ:

Za: www.prezydent.pl >>>

 

 

 

Spotkanie z przedstawicielami polskiego duchowieństwa

i wspólnot zakonnych w Rzymie

 

 

 

 

Księża, bracia i siostry zakonne reprezentują Polskę na całym świecie, będąc wspaniałymi ambasadorami polskości – mówiła Agata Kornhauser–Duda w Rzymie, gdzie wzięła udział w spotkaniu noworocznym z przedstawicielami polskiego duchowieństwa z Watykanu i Rzymu oraz polskimi członkami wspólnot zakonnych.

 

Małżonka Prezydenta, która wielokrotnie odwiedzała rodaków w Rzymie doceniła liczne możliwości zapoznania się z „bardzo bogatą i aktywną działalnością polskiego duchowieństwa”. – Zarówno pomoc ubogim, bezdomnym, chorym, jak i niepełnosprawnym; prowadzenie domów dziecka, szpitali, domów opieki społecznej, przedszkoli, szkół, uniwersytetów, to jedynie niewielki wycinek tej działalności – stwierdziła Pani Prezydentowa. – Jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania i niezwykłej, bezinteresownej służby na rzecz drugiego człowieka – zapewniała.

 

W noworocznym spotkaniu z Małżonką Prezydenta uczestniczyli Polacy i osoby polskiego pochodzenia: przedstawiciele duchowieństwa z Watykanu i Rzymu, członkowie wspólnot zakonnych, także osoby świeckie jak przedstawiciele studentów i wykładowców uczelni papieskich.

 

Agata Kornhuaser–Duda podziękowała za empatię wobec tych, dla których los okazał się mniej łaskawy i budowanie wspaniałej wspólnoty poza granicami Polski. – Księża, bracia i siostry zakonne reprezentują Polskę na całym świecie, będąc wspaniałymi ambasadorami polskości – mówiła. Jak zaakcentowała, duchowni oraz osoby świeckie pracujące w Kurii Rzymskiej i innych instytucjach watykańskich poświęcają się służbie na rzecz potrzebujących na misjach na całym świecie oraz wspierają Polonię i Polaków mieszkających za granicą, czym budują wizerunek naszej ojczyzny. – To, co nas wszystkich łączy, to miłość do Polski i budowanie wspólnoty – powiedziała.

 

Pierwsza Dama zwróciła uwagę na zaangażowanie i ofiarność Kościoła na rzecz „pomocy naszym braciom i siostrom z Ukrainy” zarówno w ogarniętym wojną kraju, jak i uchodźcom przebywającym w Polsce. Pani Prezydentowa wyraziła nadzieję na rychłe zakończenie konfliktu, a wszystkim zgromadzonym złożyła życzenia pokoju oraz sił fizycznych i duchowych do dalszej aktywności i posługi.

 

W noworocznym spotkaniu wziął udział Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP przy Stolicy Apostolskiej, Adam Kwiatkowski.

 

Spotkanie odbyło się w gościnnych progach Ojców Franciszkanów. Wcześniej Małżonka Prezydenta zwiedziła Bazylikę świętych Dwunastu Apostołów, gdzie znajdują się polskie akcenty: pomnik Jana Pawła II oraz serce Klementyny Sobieskiej. Bracia Franciszkanie zaprosili Pierwsza Damę do odwiedzenia m.in. krypty, gdzie znajduje się grób Apostołów Filipa i Jakuba, do kaplicy klasztornej z relikwiami oraz do biblioteki klasztornej.

 

 

WIĘCEJ:

 

Za: www.prezydent.pl >>>