Spotkanie RRSKAK
Spotkanie RRSKAK

W dniu 20.10.2022 r.w Kurii Archidiecezji Katowickiej odbyło się kolejne spotkanie członków Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Katowickiej, które po przerwach spowodowanych Covid-19, miejmy nadzieję, wrócą do porządku w swej częstotliwości, jak to miało miejsce przed pandemią.

 

Z powodów zdrowotnych nie udało nam się uczestniczyć w spotkaniu, które odbyło się w kwietniu tego roku i dotyczyło trzech zagadnień odbywającego się w Kościele Synodu: 1. Jak postrzegam Kościół Katolicki; 2. Co uważam w tym Kościele za szczególną wartość, a co za szczególną słabość; 3. W jaki sposób, na miarę naszych możliwości, możemy te rozpoznanie słabości przezwyciężać.

 


Swoje odpowiedzi na powyższe zagadnienia przekazałem na piśmie, a wnioski i podsumowanie tych tematów zaprezentowane zostały podczas spotkania październikowego. Udałem się na nie, pod nieobecność (usprawiedliwioną) Katarzyny Kozy, z członkinią mojej wspólnoty Wiesławą Jaworską. Zebranie otworzył przewodniczący Rady Witold Zmysłowski z Rycerzy Kolumba, a ks. Krzysztof Jarczyk, archidiecezjalny moderator Domowego Kościoła poprowadził modlitwę. Następnie wszyscy przedstawiliśmy się i powitaliśmy ks. bp. Adama Wodarczyka, który do nas dołączył.

 


Przewodniczący Rady na pokazie multimedialnym przedstawił nam podsumowanie Synodu o synodalności w oparciu o Syntezę Synodalną Archidiecezji Katowickiej. W prezentacji tej zostały przedstawione różne tematy omawiane podczas Synodu oraz wnioski i postulaty. Podczas dyskusji ks. bp Adam Wodarczyk odniósł się m.in. do programu duszpasterskiego na rok 2022/23 „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, a na koniec przedstawił dokument Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski pt. „Kryteria Eklezjalności Wspólnot Katolickich” (tekst dostępny w Internecie). Przedstawiciel Rycerzy Kolumba zaprosił wszystkie ruchy i stowarzyszenia do wspólnego świętowania odpustu, w Sanktuarium MB Fatimskiej w Turzy Śl., w dniu 18 czerwca 2023 r., podkreślając właśnie eklezjalność tego wydarzenia. W wolnych wnioskach pozytywnie ustosunkowano się do mojej propozycji, aby wznowić wspólną modlitwę wszystkich ruchów w jednej intencji, w tym samym czasie – ostatnia niedziela miesiąca, godzina 15:00.

 


Miałem także okazję przez chwilę porozmawiać z bp. Adamem Wodarczykiem na temat wspomnienia bł. Edmunda Bojanowskiego. Przypada ono 7 sierpnia, ale obchodzone jest tylko w miejscu Jego działalności. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby w ten dzień przed Mszą św. poprosić celebransa, lub wcześniej proboszcza miejsca, o odczytanie kilku zdań na temat błogosławionego. Serdecznie do tego zachęcam, gdyż ma to uzasadnienie jeśli w danej parafii posługują Siostry Służebniczki i działa Stowarzyszenie Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego.

 


Na koniec zachęcam do lektury, we wspólnotach lokalnych, podsumowania Synodu, którego prace, decyzją papieża Franciszka, zostały przedłużone o rok oraz do wspólnej modlitwy w każdą ostatnią niedzielę miesiąca w godzinie Miłosierdzia. Wierzymy bowiem, że w takiej sile i jedności żadna modlitwa nie zostanie bez odzewu.

 

Andrzej Stanik - Wesoła