Spotkanie w ciszy
Spotkanie w ciszy

„Ażeby odnaleźć Boga, trzeba pójść do najbardziej milczących głębin samego siebie, w te sfery tak ukryte, że nic ich nie może zakłócić… Bóg przebywa w najtajniejszej głębi każdej osoby. Bóg jest milczeniem i to Boskie Milczenie mieszka w człowieku. Aby znaleźć Boga, koniecznie trzeba wyjść z wewnętrznego zgiełku. Pomimo niepokojów, relacji z innymi, Bóg pozostaje milcząco obecny.."

 

 

 

„Cicho, cicho, cicho...”

W ciszy trwała adoracja Pana Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie. Do kaplicy weszła matka z niepełnosprawnym synem. Usiedli w ławce. Chłopiec wydawał z siebie nieartykułowane dźwięki. Jednak co chwilę mówił sam do siebie: „Cicho, cicho….. cicho”...Tak jakby chciał uciszyć siebie, uciszyć swoje serce. Uciszyć je i uspokoić przy Sercu Pana Jezusa, w cichej Obecności białego Eucharystycznego Chleba. Powoli, z upływem czasu cichł coraz bardziej i bardziej, aż zapadło głębokie milczenie.

 

 

 

By usłyszeć Świętą CISZĘ

Kolejny raz uświadomiłam sobie, jak bardzo potrzeba nam postawy tego chłopca. Na początku modlitwy muszę znaleźć ciszę. Jakże często w naszej duszy słyszymy wiele głosów pozostających w nas z nadmiaru dźwięków, obrazów, informacji, wydarzeń, spotkań z ludźmi, życia w świecie rozbieganym, zagubionym, życia w przyspieszonym tempie pędzącym nie wiadomo dokąd. Zgiełk wokół nas i w nas przyprawia nas o ból i chorobę duszy. Pilnie potrzebujemy zatrzymania tego wszystkiego. Mówienia swemu sercu: „cicho...cicho...”, aż wszystko w nas umilknie, by usłyszeć Świętą CISZĘ. Bo nasze serce jest siedzibą milczącej, czułej obecności Boga.

 

 

 

„Moc milczenia”

Do całkowitego zamilknięcia nawołuje w swojej książce: „ Moc milczenia” kard Robert Sarah. Jest ono koniecznie potrzebne, by spotkać się z samym sobą, z drugim człowiekiem i z Bogiem. Bez ciszy niemożliwa jest modlitwa. Milczenie jest konieczne, by usłyszeć głos Boga, który mówi, milcząc. „Ażeby odnaleźć Boga, trzeba pójść do najbardziej milczących głębin samego siebie, w te sfery tak ukryte, że nic ich nie może zakłócić… Bóg przebywa w najtajniejszej głębi każdej osoby. Bóg jest milczeniem i to Boskie Milczenie mieszka w człowieku. Aby znaleźć Boga, koniecznie trzeba wyjść z wewnętrznego zgiełku. Pomimo niepokojów, relacji z innymi, Bóg pozostaje milcząco obecny. Jest w nas jak myśl, słowo i obecność, których sekretne źródła kryją się głęboko w samym Bogu, niedostępne dla ludzkich spojrzeń”. Kard Robert Sarah

 

 

 

Dwa razy więcej słuchaj, niż mów!

Jeżeli chcesz się modlić, naucz się przede wszystkim słuchać. Bóg mówi w ciszy serca. Mamy dwoje uszu, a jedne usta, aby dwa razy więcej słuchać, niż mówić, także na modlitwie. Jeśli ja przestaję mówić, Duch Święty mówi we mnie. Gdy ja nie potrafię się modlić, tak jak tego pragnę, On sam modli się we mnie.

 

 

 

Milczenie gwiazd

Do modlitwy ciszy zaprasza nas cały kosmos. Cisza gwiazd, słońca i księżyca… Cała natura uwielbia Boga w ciszy: góry, chmury, drzewa, kwiaty, trawy...źródła wód we wnętrzu ziemi...W ciszy rozwija się dziecko pod sercem matki… Największe tajemnice świata rodzą się w ciszy. Cuda stworzenia są ciche, a my możemy podziwiać je tylko w milczeniu. A życie Jezusa; w ciszy trzydziestu lat w Nazarecie, czterdzieści dni i nocy milczenia na pustyni Judzkiej, … przemienienie na górze Tabor - w ciszy, … milczenie Eucharystii – cud przeistoczenia, milczenie przed Piłatem, cisza śmierci na krzyżu, cisza grobu i zmartwychwstania...Nasze odkupienie i zbawienie dokonuje się w ciszy.

„Rzeczy wielkie dokonują się przecież w ciszy. Nie w hałasie i zamęcie zewnętrznych zdarzeń, lecz w jasności wewnętrznego widzenia, łagodnym odruchu decyzji, w utajonych ofiarach i aktach przezwyciężania siebie: kiedy serce jest poruszone miłością, wolność ducha wezwana do czynu… Ciche moce są w istocie mocami silnymi.” Romano Guardini.

Zachwyt, podziw, cisza, adoracja, ofiarowanie są ze sobą ściśle złączone.

 

 

 

„Jezu Cichy, Serca pokornego, uczyń serca nasze według Serca Twego”.

„Dusza moja pragnie Boga, Boga Żywego; kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?”  (Ps 42,3) Odkrył to i dobrze opisał św. Augustyn: „Niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie”. Prawdziwą ciszę znajdziemy tylko w sercu czystym, sercu przypominającym Serce Boga. W intymności czystego serca, w jego ciszy znajdziesz wszystko, co jest ci potrzebne; ukojenie, schronienie, odpoczynek, odpowiedzi na nurtujące cię pytania, siłę, Miłość Boga, doświadczysz spotkania z Nim, Jego działania.

 

 

Przychodźmy często do Jezusa wyciszyć swoje serce i jego rytm dostroić do rytmu Serca naszego Pana.

 

s.M. Eligia Pietruska