Spotkanie z dziećmi w świetlicy w Rogowie
Spotkanie z dziećmi w świetlicy w Rogowie

„…i z Duchem Twoim, to wszystko jest możliwe ….”

 

 

 

Święto Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 2018 r., rozpoczęliśmy udziałem we Mszy św. ofiarowanej za siostry Służebniczki NMP i Rodzinę bł. Edmunda. Zgodnie z postanowieniem, powziętym na ostatnim naszym spotkaniu w listopadzie 2018 r., zebraliśmy się również w kościele o godzinie 12:00, żeby w godzinie łaski, modlitwą różańcową i śpiewem, uczcić Maryję i modlić się za ludzi pogrążonych w grzechach. Miłym dla nas zaskoczeniem było wystawienie, przez naszego księdza wikarego Wojciecha Sztamberka, Najświętszego Sakramentu i przybycie do kościoła także innych parafian.

 

 

Po modlitewnym czuwaniu udaliśmy się do świetlicy, by przyjąć zaproszone dzieci z rodzin wielodzietnych i potrzebujących. Tematem przewodnim spotkania były „Dary Ducha Św.” Dzieci wylosowały karteczki z rozpisanymi darami i przy ich omawianiu przypinaliśmy je na tablicy nad Gołębicą, symbolizującą Ducha Św. Dzieci otrzymały również, robione ręcznie, kalendarze adwentowe w kształcie choinki z postanowieniami adwentowymi na każdy dzień, które później przyozdabiały. Następnie przystąpiły do dekorowania świątecznych kartek ze stajenką i św. Rodziną. Bardzo się starały,  żeby upiększyć choinkami i gwiazdkami żłóbek i rozradować wszystkich wokół. Kartki te rozdali chorym Wiktoria, Ewa i Patryk podczas kolędowania, 28 grudnia, w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim. Potem był poczęstunek i pyszna pizza oraz zdjęcie  z choinkami adwentowymi, by pamiętać, że adwent to czas przygotowania na przyjście Zbawiciela, czas spełniania dobrych uczynków i chodzenia na roraty. Następnie dzieci ubrały się i wspólnie poszliśmy do groty lourdzkiej znajdującej się przy Kościele, aby podziękować Maryi za wspólne spotkanie. Po modlitwie wróciliśmy jeszcze do świetlicy, bo tam na dzieci czekały niespodzianki, czyli prezenty podarowane przez ich starszych rówieśników i ich rodziny np. gry, pluszaki, itp.

 


Na zakończenie spotkania, po modlitwie za Siostry Służebniczki i zmarłych członków Rodziny bł. Edmunda oraz sponsorów, dzieci na drogę otrzymały paczki ze słodkościami. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i dobroczyńcom, za to, że tak pięknie mogliśmy wspólnie spędzić to świąteczne popołudnie, ugościć i obdarować dzieci oraz później odwiedzić chorych w szpitalu, którzy przyjęli nas ze wzruszeniem … i wszystkim sprawić wiele radości.

 

Szczęść Boże
Ewa i Krzysztof z Rogowa