Spotkanie z Twórcą
Spotkanie z Twórcą

8 lutego w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin im bł. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie odbyło się spotkanie zatytułowane: Bł. Edmund Bojanowski – życie i dzieło. Zostało ono zorganizowane w ramach cyklu Spotkań z Twórcą.

 

 

Społeczność studencka i wykładowcy zgromadzeni na auli wysłuchali prelekcji dotyczącej Edmunda Bojanowskiego. O jego życiu i dziele, jakim jest Zgromadzenie, mówiła s.M Krystyna Jasińska, służebniczka starowiejska. Natomiast o Edmundzie Bojanowski jako przykładzie apostolstwa człowieka świeckiego, i tym samym wzorze dla dzisiejszego laikatu, opowiedziała służebniczka śląska s.M Laureta Turek. Następnie członkini Stowarzyszenia Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego, Katarzyna Koza, przedstawiła cele i zadania Stowarzyszenia. Jest ono wszak odpowiedzią ludzi świeckich na wezwanie chociażby Soboru Watykańskiego II, który stwierdza: „Świeccy powinni podjąć trud odnowy porządku doczesnego jako własne zadanie i spełniać je bezpośrednio i zdecydowanie, kierując się światłem Ewangelii i duchem Kościoła, przynagleni miłością chrześcijańską”. Przykładem zaś tej miłości jest dla nas bł. Edmund, apostoł miłosierdzia, który uwrażliwia nas szczególnie na potrzeby dzieci, ubogich i chorych.

 

Na spotkanie udałyśmy się, z siostrą Lauretą, z błogosławieństwem matki generalnej M. Dąbrówki Augustyn. Cieszymy się, że miałyśmy okazję przybliżyć samą postać bł. Edmunda, jak i nasze Stowarzyszenie uczestnikom spotkania. Reszta w rękach Boga.

Katarzyna Koza