Świetlicowi tropiciele odnajdują ślady...
Świetlicowi tropiciele odnajdują ślady...

„(…) aby w młodziutkie umysły

i prawdziwe a gruntowne poznanie Chrystusa

i gorącą a skuteczną miłość Bożą

głęboko wkorzenić”.

/bł. Edmund Bojanowski. Reguła Zgromadzenia/

 

 

 

Miniony rok szkolny 2019/2020 obfitował w trudne wydarzenia społeczne, które w znaczący sposób zawarzyły na działalności naszej placówki. Decyzją Wojewody Śląskiego, Świetlica pozostawała zamknięta od 16 marca do 5 lipca 2020 roku. Ze względu na szczególną sytuację pandemiczną na terenie Śląska, nie odbyły się również zajęcia wakacyjne.

 


Dzięki Bogu od września nasza placówka wznowiła swoją działalność opiekuńczo-wychowawczą. Dzieci z ogromnym entuzjazmem oraz tęsknotą za spotkaniami z rówieśnikami, powróciły na świetlicę. Ich dziecięcy śmiech, wypełnił panującą tu od ponad pięciu miesięcy ciszę.

 

Podjęliśmy kontynuację przerwanego tematu rocznego: „Świetlicowi tropiciele odnajdują bł. Edmunda Bojanowskiego śladów wiele”, stawiającym sobie za cel dwa wątki tematyczne. Pierwszy związany z kształtowaniem postaw moralnych, opartym na wychowaniu do wartości a budowanym na życiu religijnym. Drugim, dotyczącym wszechstronnego rozwoju dziecka, mającym „wyrabiać w dzieciach zręczność, szybkość orientacji, ćwiczyć ciało, rozwijać poszczególne zmysły”. Wśród proponowanych zajęć, znalazło się miejsce dla zajęć plastycznych, sportowych, muzycznych, tanecznych czy religijnych. Uwzględniając obecną sytuację społeczną, pojawiły się także treści dotyczące profilaktyki zakażeń i prospołecznych zachowań. Wznowione zostały spotkania z tropicielami śladów Boga w codzienności i propagatorami dobra.

 

18 września 2020 r.gościliśmy S.M Józefę Franke-misjonarkę z Kamerunu. Z wielką pasją opowiedziała dzieciom o pracy wśród Kameruńczyków, ich troskach i radościach, panującym tam klimacie, warunkach życia i kulturze. 

 

 

 

2 października 2020 r.o godz. 16.30. z inicjatywy S. M. Karoliny Wilczek, w Kościele pw. Św. Cyryla i Metodego, odbyła się uroczysta Msza Św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/21, w intencji wszystkich dzieci, rodziców, pracowników i Sióstr Służebniczek z Niepublicznego Przedszkola „Światełko” i Świetlicy bł. Edmunda Bojanowskiego w Knurowie. Mszy Św. przewodniczył ks. Proboszcz Mirosław Pelc. Oprawę liturgiczną przygotowały siostry wraz z dziećmi i rodzicami. Na wspólnej modlitwie zgromadziło się wiele osób związanych z naszym środowiskiem wychowawczym.

 

 

W miesiącu październiku w każdy piątek, po Mszy św. szkolnej, podjęliśmy się również prowadzenia modlitwy różańcowej w naszym kościele parafialnym. Dzieci z wielkim zaangażowaniem włączyły się w tą piękną modlitwę, przygotowując rozważania i piosenki.

 

Za nami kilka wspólnie spędzonych tygodni, przed nami czas jesienno-zimowy niosący niepokojące informacje związane z pandemią. Mamy jednak nadzieję, że będziemy mogli kontynuować to piękne dzieło wychowawcze, zakorzenione w myśli pedagogicznej naszego Patrona. Ufamy, że wg myśli bł. Edmunda: „...ku chwale Bożej przedsięwzięte dzieło raczy Jego łaska najświętsza wspierać”.

 

s.M.Celestyna Sukienik