Świętość promieniuje
Świętość promieniuje

Święto Przemienienia Pańskiego
Ewangelia (Mt 17, 1-9)
Twarz Jego zajaśniała jak słońce

 


LECTIO – CZAS UWAŻNEGO CZYTANIA SŁOWA

 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».

 

MEDYTATIO - CZAS SŁUCHANIA SŁOWA SERCEM


Dziś Jezus zabiera nas wysoko na górę i ukazuje nam swoją świętość, która na zewnątrz ukazuje się w światłości. Świętość, która promieniuje na nas w każdym spotkaniu z Nim. Staje blisko Jezusa i chce napromieniować się Jego miłością i światłością. Pytam się dziś swego serca czy jest dosyć napromieniowane Bożą łaską, miłością i czy to widać w moim życiu po zejściu z góry, po zakończeniu modlitwy. Czy moja modlitwa jest rzeczywiście stawaniem twarzą w twarz przed Najwyższym i czy ona mnie przemienia, a przeze mnie innych. Chce dziś trwać jak najdłużej w światłości Pana i prosić Go o przemienienie swego serca na wzór Jego serca.

 

ORATIO - CZAS MODLITWY SŁOWEM


Z Psalmu 96
Pan króluje, wesel się, ziemio, *
radujcie się, liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokół Niego, *
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.
Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, *
przed obliczem Władcy całej ziemi.
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa *
i wszystkie ludy widzą Jego chwałę.
Ponad całą ziemią *
Ty jesteś wywyższony
i nieskończenie wyższy *
od wszystkich bogów.

 

ACTIO - CZAS WPROWADZANIA SŁOWA W CZYN


Zwrócę uwagę na to, czy moje codzienne spotkanie z Jezusem na modlitwie mnie przemienia, czy promieniuję Jego chwałą.

 

s.M. Dawida Sorokowska