Świety tygodnia - 27 lipiec - bł. Tytus Brandsma
Świety tygodnia - 27 lipiec - bł. Tytus Brandsma

Św. Paweł w liście do Rzymian pisał, że … „dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne”( Rz 11,29). Przedziwne! Bóg składając w sercu człowieka pewne pragnienia wie, że gdy zostaną przyjęte uczynią człowieka szczęśliwym.. Boże pragnienia wobec człowieka są niezmienne. I chociaż czasem na drodze wypełniania woli Bożej spotkać można wiele trudności – dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Zawierzenie pomimo wszystko – jak u bł. o. Tytusa – doprowadza do nieugiętej wiary, w konsekwencji odważnego świadectwa życia i do męczeństwa.
Siard Brandsma, znany też jako Anno Sjoera Brandsma, urodził się 23 lutego 1881 r.w wiosce Oegeklooster koło Bolswardu w holenderskiej Fryzji. Był synem hodowcy krów Tytusa Brandsma i Tjitsje Postma. Była to bardzo pobożna rodzina. Powołanie Siard poczuł bardzo wcześnie. Gdy miał 11 lat, za zgodą rodziców wstąpił do Braci Mniejszych, bo jako wątłe dziecko i tak do pracy na wsi się nie nadawał. W czasie sześcioletniego pobytu zauważono, że jest chłopcem inteligentnym i z poczuciem humoru. Koledzy z klasy nadali mu przydomek "Krótki".

 


Gdy był na trzecim roku w seminarium, rozchorował się na ostre zapalenie jelit i bardzo schudł. Zakonnicy zalecili mu specjalną dietę: śmietanę, jajka, masło i inne składniki, które miały mu pomóc w odzyskaniu wagi. I rzeczywiście, Siard wkrótce powrócił do zdrowia i z nową energią zabrał się do nauki. Jego przełożeni uważali jednak, że jego kondycja nie jest wystarczająco dobra, aby mógł prowadzić życie franciszkanina, pełne wyrzeczeń. Dlatego gdy miał 17 lat, wstąpił do Karmelu w Boxmeer. Tu przyjął imię swojego ojca, Tytusa, i w 1899 r.złożył śluby zakonne. W 1905 r.przyjął święcenia kapłańskie. Władze zakonne wysłały go do Rzymu na uniwersytet Gregorianum, gdzie uzyskał doktorat z filozofii. Po powrocie do Holandii przez prawie 15 lat wykładał filozofię na uniwersytecie w Oss. Od 1923 r.prowadził katedrę filozofii i historii mistyki na uniwersytecie w Nijmegen, a w roku akademickim 1932/1933 był rektorem tej uczelni.

 

O. Tytus poza pracą na uczelni zajmował się dziennikarstwem. Założył czasopismo o tematyce maryjnej, był też redaktorem naczelnym miejscowej gazety, ponadto zorganizował katolicką bibliotekę publiczną. Stał się szybko ojcem duchowym holenderskich dziennikarzy. Arcybiskup Utrechtu mianował go asystentem kościelnym czasopism wydawanych wtedy w Holandii. Był też tłumaczem. Przełożył na holenderski m.in. prace św. Teresy z Avila.
Od 1934 r.ten odważny zakonnik zaczął występować przeciwko ideologii faszystowskiej i nazistowskiej. Otwarcie krytykował te niebezpieczne ideologie i przestrzegał przed ich lekceważeniem. Dbał, by żadna katolicka gazeta czy książka nie zawierała nazistowskich treści.

 


W 1940 r.hitlerowskie Niemcy zajęły Holandię. Od tej pory o. Tytus znalazł się w niebezpieczeństwie, bo gestapo śledziło każdy jego krok. Mimo to w grudniu 1941 r.napisał list do dyrektorów wszystkich katolickich czasopism, zachęcając ich do przeciwstawiania się hitlerowskiej ideologii. Zdecydowanie występował też przeciwko antyżydowskim rozporządzeniom. Nie zgadzał się na wydalanie ze szkół dzieci i młodzieży tego pochodzenia. W styczniu 1942 r.został aresztowany. Więziono go w kilku miejscach, a w kwietniu 1942 r.trafił do obozu koncentracyjnym w Dachau. By go złamać, traktowano go bardzo okrutnie. Mimo to poprosił współwięźniów, aby modlili się o zbawienie dla strażników. Wreszcie kompletnie opadł z sił. Spowodowała to ciężka praca fizyczna, niedożywienie, bicie i poniżanie. Został wtedy przeniesiony do szpitala obozowego, gdzie dobito go zastrzykiem z fenolu. Ciało o. Tytusa zostało spalone w krematorium.

 


Podczas beatyfikacji w dniu 3 listopada 1985 r.św. Jan Paweł II przypomniał, że "pielęgniarka, która 26 lipca 1942 r.dała mu śmiertelny zastrzyk, oświadczyła po latach, że pozostała żywa w jej pamięci twarz tego kapłana, który jej współczuł". Błogosławiony Tytus jest przede wszystkim czczony w zakonie karmelitańskim, ale także w Nijmegen w Holandii, gdzie uznano go za największego spośród ludzi żyjących w tym mieście, postawiono w 2005 r.kościół pod jego wezwaniem, a w Polswardzie znajduje się poświęcone mu muzeum. Trwa jego proces kanonizacyjny. Jest patronem dziennikarzy katolickich.

 Jak wielkiego ducha można posiadać mimo słabości swego ciała!! Jak wielkiej trzeba doświadczyć miłości Boga, że jest się w stanie narażać własne życie w imię Prawdy, znosić tortury, przebaczyć swoim oprawcom. Warto się zastanowić – na ile pozwalam się Bogu kochać, na ile otwieram swoje serce na Jego bezwarunkową miłość? Czy zdaję sobie sprawę, że tylko dzięki doświadczeniu bycia UMIŁOWANYM, potrafię miłować – nawet nieprzyjaciół.