Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale
Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale

Niedziela Chrystusa Króla

Musimy jednak pamiętać, że miłość to nie emocje. Miłość to konkretna postawa, konkretne dobro wyświadczone innym.

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mt 25, 31 – 46


Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.  Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.

Wówczas zapytają sprawiedliwi:

„Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”

A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie:

„Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.

Wówczas zapytają i ci:

„Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”.  I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

 

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 

„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale...”. On przyjdzie. Czy ta świadomość towarzyszy mi w codzienności? Żyć tak, by być gotowym na spotkanie z Nim. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus bardzo jasno pokazuje nam, że jest w każdym napotkanym człowieku: „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Jezus chce być widziany w każdym człowieku, w każdym chce być miłowany. Czasem trudno nam kogoś kochać, czasem rodzą się w nas nawet niewygodne uczucia względem konkretnych osób. Musimy jednak pamiętać, że miłość to nie emocje. Miłość to konkretna postawa, konkretne dobro wyświadczone innym. Nie możemy pozostawać obojętni na potrzeby innych, na ich trudne sytuacje. Tak często przypomina nam o tym papież Franciszek, który chce Kościoła ubogiego i dla ubogich, który chce Kościoła podobnego do szpitala polowego. Rozumiesz? Bóg musi zostać zauważony w tym ostatnim, najbardziej potrzebującym. To jest miłość. I z tego będziemy kiedyś sądzeni. Często pytamy co w danej sytuacji, w jakiej się znajdujemy zrobiłby Chrystus. Myślę jednak, ze trzeba pójść dalej i stając przed konkretnym człowiekiem zadać sobie pytanie: co zrobiłbyś w tej sytuacji dla Jezusa? Pytajmy dziś siebie:
- W kim najtrudniej dostrzec mi Jezusa?
- Co w ostatnim czasie zrobiłam dla kogoś potrzebującego?
- Co mogę zrobić w najbliższym czasie, by zrealizować zaproszenie Jezusa?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ


Panie otwórz moje oczy i serce. Naucz mnie dostrzegać Cię w każdym człowieku. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Staraj się każdego dnia spełnić konkretny uczynek miłosierdzia.

 

s.M. Damiana Szmidt