Jezus jest dobrym pasterzem
Jezus jest dobrym pasterzem

IV Niedziela Wielkanocna

 

Pierwsze czytanie: Dz 4, 8-12
Drugie czytanie: 1 J 3, 1-2

Ewangelia: J 10, 11-18


Jezus jest dobrym pasterzem


Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je [potem] znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca.


1. W tym fragmencie Ewangelii Jezus daje się nam poznać jako Dobry Pasterz. Dobry Pasterz to ten, który troszczy się o bezpieczeństwo owiec. Nie ucieknie, gdy zobaczy nadchodzącego wilka. Jest w stanie poświęcić swoje życie za owce. W Jezusie jest moje schronienie, przy Nim mogę czuć się bezpiecznie, On nie zostawi mnie w sytuacji zagrożenia, nie ucieknie, osłoni mnie sobą. Pomyślę chwilę o takim właśnie Jezusie.

 

2. Jezus – dobry Pasterz – zna swoje owce. Każdą i każdego zna po imieniu. Dla Niego każdy jest ważny, cenny, drogi w Jego oczach. On wie o mnie wszystko, przenika mnie swoim spojrzeniem. Przed Nim nie muszę niczego ukrywać ani udawać kogoś, kim nie jestem. Znać kogoś to być blisko niego, rozumieć go, umieć wczuć się w jego sytuację. Jezus zna mnie dogłębnie … i nie odrzuca. Czy wierzę, że dla Jezusa jestem naprawdę kimś ważnym? Czy wierzę, że On mnie przyjmuje takim jakim jestem?

 

3. Jezus troszczy się także o tych, którzy są z dala od Niego, którzy Go nie znają. Zależy Mu, by wszyscy doświadczyli Jego troski i miłości. On daje swoją miłość człowiekowi, ale nie robi tego na siłę. Warunkiem jest otwarcie się na tę miłość. Jezus szanuje wolność człowieka. Ucieszę się tą prawdą.

 

Panie Jezu, Dobry Pasterzu, dziękuję Ci za dar Twej miłości, który każe Ci szukać owce zagubione. Przyjdź Panie i odszukaj te owce zagubione w ciemnościach współczesnego świata. Niech zapanuje radość, że się odnalazły. Bądź uwielbiony Chryste Pasterzu za Twą miłość i za Twe miłosierdzie teraz i zawsze. Amen.

 

 

s.M. Serafia Szymik