Szczegółowy zakres świadczeń
Szczegółowy zakres świadczeń

Świadczenia zdrowotne udzielane pacjentom w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Im. E. Bojanowskiego są realizowane na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

 

 

 

 

 

 Szczegółowy zakres świadczeń:

 

• Opieka lekarska
• Opieka pielęgniarska
• Rehabilitacja ogólna w podstawowym zakresie, prowadzona w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego
• Zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia
• Stymulowanie do aktywności życiowej (metody terapeutyczne i psychoterapeutyczne)
• Badania i terapia logopedyczna
• Terapia zajęciowa
• Leczenie farmakologiczne
• Leczenie dietetyczne
• Zaopatrzenie w wyroby medyczne
• Zapewnienie badań diagnostycznych
• Edukacja zdrowotna pacjentów i ich rodzin
• Zapewnienie opieki duchowej