Szczęśliwie wróciłyśmy do Polski
Szczęśliwie wróciłyśmy do Polski

 

Kilka zdań wdzięczności po powrocie z Kanady

 

Uwielbiając Boga za Jego Opatrzność odczuwaną przez cały czas podróży do kraju Klonowego Liścia, czyli Kanady, pragnę podziękować wszystkim Siostrom Zgromadzenia za modlitwy, które płynęły w czasie mojej wizyty we wspólnocie Sióstr w Edmonton. Towarzyszyła mi w tej drodze s.M. Tobiasza.

 

Szczęśliwie wyleciałyśmy do Kanady i wróciłyśmy do Polski. Wielką radością było spotkanie z naszymi Siostrami, które posługują na amerykańskim kontynencie. Widziałyśmy ich zaangażowanie w pracę z dziećmi w ochronce SISEM oraz aktywne uczestnictwo w duszpasterstwie parafialnym na tamtejszej ziemi. Bóg dał nam poznać wspaniałych i szlachetnych ludzi, głównie z Polonii Kanadyjskiej oraz miejscowych duszpasterzy. Wielu z nich dziękowało za cichą i wierną posługę i oddanie Sióstr.

 

Niech Bóg będzie uwielbiony w pięknie natury i stworzeniu jakie można zobaczyć na ziemi kanadyjskiej.

Przekazujemy siostrzane pozdrowienia od wspólnoty Sióstr z Edmonton.

 

Wdzięczne Matka M. Dąbrówka i s.M. Tobiasza