Tajemnice światła - o wiarę
Tajemnice światła - o wiarę

Różaniec jest moją codzienną modlitwą, cudowną modlitwą. Cudowną w swej prostocie i w swej głębi. Jest to modlitwa pełna wdzięczności, miłości, wiary i ufnej prośby. Wiarę trzeba na nowo przemyśleć i przeżywać z coraz większym przekonaniem, z coraz większą odwagą i entuzjazmem, żeby nieść napotkanym ludziom słowo nadziei i pełne miłości spojrzenie.

 

Dlaczego? Bo każdy z nas u końca swego życia będzie wezwany do tego by zdać egzamin z miłości: Pan zapyta mnie, na ile kocham moje współsiostry i ludzi, którym służę. Zapyta Ciebie, żono i matko, na ile kochasz swego męża i dzieci, którymi Pan Was obdarzył. Zapyta Ciebie mężu i ojcze, czy kochasz i troszczysz się o swoją żonę i swoją rodzinę. I wtedy się okaże, czy to jedno życie, które otrzymaliśmy w darze wystarczyło, by uczynić je pięknym i osiągnąć wieczność.


„Czy człowiek potrzebuje Boga, czy też sprawy toczą się dostatecznie dobrze bez Niego?”. Benedykt XVI ma odwagę jasno i z prostotą odpowiedzieć: „Jeżeli człowiek zapomina o Bogu, to coraz bardziej traci życie”. Dlatego wiara nie jest dodatkiem, czymś dowolnym. Jest człowiekowi niezbędna bardziej jeszcze niż pokarm i powietrze, którym oddycha. Prośmy więc w dzisiejszej modlitwie różańcowej, byśmy kroczyli drogą wiary z radosnym sercem, byśmy nie lękali się zawierzyć naszego życia Chrystusowi.

 

TAJEMNICA I: CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE


Czyj ja jestem? Tak naprawdę do kogo należę i komu bez reszty powierzyć się mogę? Człowiek jest swój i Boży, bo tylko Bóg może zawołać go po imieniu i powiedzieć Słowo zbawienne w pustce świata, jak Jezusowi nad Jordanem: Jesteś umiłowany!

 

TAJEMNICA II - OBJAWIENIE JEZUSA W KANIE


Nie wina ale łaski ludzie nie mają, bo bez łaski życie jest byle jakie. Trzeba więc tę wodę nijakości życia i miłości przynieść Jezusowi. Niech On dotknie i przemieni je w smak nowy, nieznany, ukryty.

 

TAJEMNICA III – GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO


Królestwo Boże jest w nas, może zarośnięte, zapomniane, zasypane ale JEST! Wystarczy tylko wzrok odwrócić, otworzyć się na miłość, żyć przebaczeniem i pojednaniem. Bo Chrystus pokonał śmierć i nie ma już sytuacji przegranych.

 

TAJEMNICA IV - PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR


Taką masz twarz, jak to, ku czemu najczęściej ją zwracasz. Twarz zwracana ku Bogu odbija Go w sobie, a zapatrzona w swój cień gasi sobą światło w innych twarzach. Pragnę dziś zwrócić się ku tobie Panie by przyjąć Twoją miłość.

 

TAJEMNICA V – USTANOWIENIE EUCHARYSTII


Ludzie szukają coraz to nowych potraw aby zaspokoić swój głód, a Bóg daje się spożywać człowiekowi, by sycić głody głębsze. Człowiek wtedy staje się Bożym, gdy głód duszy nie chlebem lecz Bogiem karmi.

 

Panie Jezu Ty powiedziałeś, że bez wiary nie można się Tobie podobać. Proszę Cię bardzo: przymnóż mi wiary. Panie naucz mnie wierzyć; spraw, by moja wiara była jak ziarnko gorczycy, bym potrafił słuchać Ciebie, ponieważ Ty powiedziałeś, że wiara rodzi się ze słuchania Twego słowa. Niech moja wiara będzie budowana na prawdziwym fundamencie Jezusa Chrystusa i wzmacniana uczynkami miłości płynącymi z posłuszeństwa wierze. Tobie, Boże cześć i chwała na wieki wieków Amen.

 

s.M. Laureta Kobylińska