Terminy i wydarzenia w 2020 roku.
Terminy i wydarzenia w 2020 roku.

„Wielka Tajemnica wiary” 

„[…]abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał”(J6,29).

                                                                 


Do  Przewodniczących  i  Sióstr  Asystentek
Stowarzyszenia – „Rodzina  Bł. Edmunda  Bojanowskiego”.

 

 

 

Drodzy Bracia i Siostry w Rodzinie Bł. Edmunda

 

Z łaski Bożej rozpoczęliśmy nowy rok 2020. W tym roku pragniemy kontynuować nasze rozważania katechetyczne w łączności z całym Kościołem w Polsce. Znamy już program duszpasterski przygotowany na trzy lata pod hasłem „Wielka Tajemnica wiary”. Chcemy zgłębiać Tajemnicę Eucharystii, która jednoczy nas z Bogiem. Nasz bł. patron Edmund Bojanowski, był także wiernym czcicielem Eucharystii. Eucharystia była dla niego spotkaniem, centralnym wydarzeniem dnia, cudem. Dziś bł. Edmund może nas zachęcać do wdzięczności za dar Eucharystii. Trzeba nam uczyć się od bł. Edmunda miłości i wierności względem Eucharystii.

 

W tym roku będzie nam dane przeżywać także dwie wielkie uroczystości związane: z obchodami 100. rocznicy urodzin naszego największego z rodu, Polaka – św. Jana Pawła II i beatyfikacją Prymasa Tysiąclecia – Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przeżyjmy ten czas łaski jak najowocniej dla pogłębienia życia duchowego.

 


I  CZUWANIE NOCNE NA JASNEJ GÓRZE
Odbędzie się  z czwartku na piątek tj.  z  5/6  marca 2020 r.
              
Rozpoczęcie Apelem Jasnogórskim – godzina 21.00
Na szczególną uwagę zasługuje nasze nocne, modlitewne czuwanie na Jasnej Górze. Tam u stóp Matki Bożej Królowej Polski i naszej Matki pragniemy wypraszać łaskę rychłej kanonizacji dla bł. Edmunda, prosić o nowe, gorliwe powołania dla Zgromadzenia,  o rozwój duchowy i liczebny Stowarzyszenia, o pokój w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Proszę o wielką mobilizację we wspólnotach i oczekuję licznego przybycia zarówno członków, sympatyków oraz chętnych parafian. Program czuwania podam w późniejszym czasie.

 

II  ZJAZD FORMACYJNY SIÓSTR ASYSTENTEK

 

Odbędzie  się w dniach  20 – 22  marca 2020 r.w Domu Generalnym we Wrocławiu.
Rozpoczęcie-w piątek o godz. 18,00 - zakończenie w niedzielę obiadem. Obecność obowiązkowa.

 

III  UROCZYSTOŚĆ  PRZYJĘCIA  NOWYCH  CZŁONKÓW


                  - 06 czerwca 2020 r.  -  w  Warszawie
                  - 13 czerwca 2020 r.  -  w  Panewnikach
                  - 14 czerwca 2020 r.  -  w  Leśnicy

Uroczystość przyjęcia odbędzie się w domach prowincjalnych Zgromadzenia i poprzedzona będzie dniem skupienia dla kandydatów. Ufamy, że i w tym roku, nowe i liczne osoby, pełne zapału i gotowości do coraz większego umiłowania Boga i bliźniego, podejmą decyzję przyłączenia się do Stowarzyszenia poprzez przyjęcie  członkostwa. Nowe przyjęcia są także świadectwem rozwoju oraz aktualności tegoż dzieła i radością dla Zgromadzenia i Kościoła. Deklaracje nowych przyjęć proszę przysłać do. 15.05br do sióstr asystentek swojego regionu.

 

IV  REKOLEKCJE

 


W bieżącym roku przewidziane są następujące terminy:

 


•    Panewniki: 25 – 28.05. 2020 r.     Prowadzi: Ks. prałat Robert  Ogrodnik
•    Leśnica: 12 – 14.06. 2020 r.      Prowadzi: s. M. Laureta  Turek
•    Częstochowa: 03 – 05.07. 2020 r.     Prowadzi: Ks. Leszek  Woźnica Cor
•    Kokoszyce: 20 – 23.07. 2020 r.     Prowadzi: Ks. prałat Tomasz  Rusiecki
•    Góra św. Anny: 21 - 23.08. 2020 r.     Prowadzi: s. M. Laureta  Turek  /z dziećmi/                                 
•    Istebna: listopad 2020 r.     Prowadzi: Ks. kan. Tadeusz Pietrzyk
•    Książnice Wielkie: grudzień – 2020 r.    Prowadzi: Ks. prałat Tomasz  Rusiecki
•    Kodeń: 15 – 18.10. 2020 r.      Prowadzi: O.  Marcin  Szwarc  OMI
            

 

Codzienne zmaganie się z wielorakimi trudnościami wymaga od nas  gorliwości w życiu duchowym. Sprzyja temu praktyka ćwiczeń rekolekcyjnych, które zwykle prowadzą do nawrócenia serca i wzmocnienia duchowego. Bracia i Siostry, już dziś zachęcam Was czynić wszystko, by podarować sobie taki czas dla ducha i skorzystać z łaski rekolekcji świętych.

 

Zgłoszenia do Leśnicy i na Górę św. Anny przyjmuje siostra asystentka - s. M. Faustyna Jureczko  na adres:

e-mail rodzinaedmunda@gmail.com lub   kom.  723 364 866    

Zgłoszenia do  Panewnik, Częstochowy i Kokoszyc  proszę kierować na adres:             
e-mail mgrodzienska@interia.pl lub   kom.  502 471 823
Zgłoszenia do  Kodnia  przyjmuje siostra asystentka – s. M. Faustyna Bisewska
e-mail faustyna197@interia.pl lub   kom.  796 197 186

 

 

V   SPOTKANIA  „U  ŹRÓDEŁ”...

 

W  celu  pogłębienia znajomości  historii naszego Zgromadzenia i charyzmatu, jaki pozostawił nam bł. Założyciel pragniemy zainicjować dla członków i sympatyków Stowarzyszenia spotkania w Porębie – u stóp Góry św. Anny, które będą miały charakter studyjny. Spotkania te odbędą się w tym roku w następujących terminach:
24 -  26.04.br – dla wspólnot regionu katowickiego
15 – 17.05.br – dla wspólnot regionu warszawskiego

18 – 20.09.br -  dla wspólnot regionu opolskiego
02 – 04.10.br -  dla wspólnot regionu katowickiego
Osoby chętne do uczestnictwa w tych spotkaniach zgłaszają się do siostry asystentki danego regionu, zaś siostra asystentka zgłasza do s. M. Laurety  -  e-mail sm.laureta@wp.pl     kom. 660 371 615. Grupy  uczestniczące  w  spotkaniach  mogą  liczyć do 15 osób.


 

VI   WSPÓLNA   MODLITWA

 

Modlitwa podejmowana wspólnie w Stowarzyszeniu służy nie tylko wzajemnemu zbudowaniu i pogłębieniu  wiary indywidualnej, ale i wzmacnia jedność. Z pewnością nie trzeba nikogo przekonywać o jej wartości i potrzebie. Ze względu na narastające prośby o modlitwę w różnych potrzebach chciejmy podjąć wspólnie modlitwę Nowenną do bł. Edmunda. Proponuję, aby rozpoczynać Nowennę od dnia 1 każdego miesiąca do 9 w następujących intencjach:
•    w lutym       -  w intencji chorego rocznego  Kajetana  o szczęśliwy przebieg operacji
•    w marcu      -  w intencji Zgromadzenia
•    w kwietniu  -  w intencji Stowarzyszenia
•    w maju        -  o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
•    w czerwcu   -  za nasze rodziny o wiarę i miłość.
W czasie wakacyjnym modlimy się dowolnie.
 

Pragnę  przypomnieć także, że  w  III  piątek każdego  miesiąca Koronkę do Miłosierdzia  Bożego  ofiarujemy  w  intencji chorych.

 

 

VII   RADA  RUCHÓW  I  STOWARZYSZEŃ  ARCHIDIECEZJI  KATOWICKIEJ

 


Od  stycznia  2019 r.mamy  powołanych dwóch  przedstawicieli  naszego  Stowarzyszenia  do  Rady  Ruchów  i  Stowarzyszeń  Archidiecezji  Katowickiej, są  nimi: przewodnicząca  wspólnoty z  Lubecka – Zborowskiego  - p. Katarzyna  Koza  i  przewodniczący  wspólnoty  z Wesołej – p. Andrzej  Stanik. Rada  podjęła  inicjatywę  modlitwy dla  wszystkich  członków  Ruchów  i  Stowarzyszeń  w    każdą  ostatnią  niedzielę  miesiąca. Intencje  modlitw  podawane  będą  na  stronce  Stowarzyszenia.

 

VIII  NOWY  ASYSTENT  KOŚCIELNY

 

Dotychczasowym  opiekunem  duchowym  Stowarzyszenia  „Rodzina Bł. Edmunda  Bojanowskiego” z  ramienia  Kościoła  był  Ks. Jerzy  Walisko. Po  jego  przejściu  na  emeryturę  Ks. Arcybiskup Metropolita Katowicki  Wiktor  Skworc  ustanowił w  maju  2019 r.  dla  naszego  Stowarzyszenia  nowego  opiekuna  duchowego, którym  jest  Ks. dr  Jacek  Plech.
               

IX  Spotkanie dla przewodniczących odbędzie się w dniach 13 - 15 listopada w Częstochowie.

 

 

Niech błogosławieństwo Boże będzie z Wami, a łaska Jego święta niech Wam dopomaga.

Bł. Edmund Bojanowski
                

 

Zjednoczona w modlitwie serdecznie pozdrawiam
                                                                                                 s. M. Patrycja  Grodzieńska
                                                                                                               / generalna asystentka  Stowarzyszenia/


Woźniki Śl., dnia 05 stycznia 2020 r.