Trwać w MIŁOŚCI!
Trwać w MIŁOŚCI!

VI Niedziela Wielkanocna

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał...

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 15, 9 - 17


Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Umiłowałem cię taką miłością, jaką mnie umiłował mój Ojciec – mówi dziś do nas Jezus. Rozumiesz? To jest miłość bezwarunkowa, ponadczasowa, wieczna, największa, bezgraniczna. Taka, jakiej nie potrafisz sobie wyobrazić. Właśnie tak kocha ciebie Bóg. Czyż nie jest to Dobra Nowina? Zauważ jednak, że po tym zdaniu jest dalszy ciąg Ewangelii, w której Jezus mówi: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Przed chwilą zobaczyliśmy jaką miłością miłuje nas Jezus. I teraz On zaprasza nas do tego, byśmy my sami kochali innych taką samą miłością. Miłością zdolną do poświecenia, aż po oddanie życia za drugiego. To jest prawdziwa miłość. Ta która ceni życie drugiego bardziej niż swoje własne. Jesteśmy przyjaciółmi Boga. I trwanie w tej przyjaźni czyni nas zdolnymi to takiej właśnie miłości. Bóg sam nas wybrał, bo tak chciał. Wybrał a przez to też uzdolnił do życia pięknego, pełnego dobrych czynów. Pytajmy dziś siebie:
- Jakie owoce dostrzegam w swoim życiu?
- Dlaczego czasem tak trudno kochać mi mojego bliźniego?
- Kiedy ostatnio doświadczyłem miłości Pana Boga?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ


Dziękuje Ci Panie za Twoja miłość. Naucz mnie kochać tak, jak Ty kochasz. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Każdego dnia rano przypomnij sobie Boże przykazania i przykazania miłości i żyj nimi w ciągu dnia.

 

s.M. Damiana Szmidt