Tylko 40 dni, a nawet i całe życie cz.1.
Tylko 40 dni, a nawet i całe życie cz.1.

Ewangelia pierwszej niedzieli Wielkiego Postu ukazuje walkę dwóch światów: dobra i zła. Ta rzeczywistość toczy się we mnie i w każdym z nas. W każdym z nas toczy się walka!!!! Nieustannie! Kuszenie Jezusa obrazuje właśnie tę prawdę. Jakże istotne jest zdanie: Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu [Świętym] na pustyni czterdzieści dni…(Łk 4,1-2)

 

 

 Ja i Ty, drogi Bracie i Siostro, jesteśmy pełni Ducha, bo to sam Chrystus swą Boską mocą, przez kapłana, zanurzył nas w wodzie Chrztu Świętego. Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To ten sam Duch, który prowadził Jezusa na pustyni prowadzi i mnie i Ciebie. Jaka to łaska! On mnie prowadzi! On mnie prowadzi i to nie tylko w okresie Wielkiego Postu, ale przez całe życie! On budzi we mnie nowe życie. Pustynia mojego życia, to miejsce, gdzie rodzi się i dojrzewa nieustannie nowe życie w Duchu Świętym!

 

 

Zły duch chce nas jednak wprowadzić w strach, lęk, przerażenie, rozbicie – to jego działanie, każdego z nas osłabia, wycofuje, rozprasza... Zamysłem złego ducha jest, aby uczeń Jezusa zasiadł w mysiej norze i bał się oddychać, a jeżeli miałby coś powiedzieć, to tylko przepraszać za swoje istnienie. A ja wiem: Zbawca mój żyje!!! I to właśnie On powiedział: Ja Jestem Światłością świata, kto idzie za Mną nie będzie chodził w ciemności.Panie Jezu, Jesteś Światłem, które rozjaśnia moje ciemności! Ty każdego dnia budzisz – każdego z nas, abyśmy żyli pełnością Ducha Świętego! Bądź uwielbiony! Boże bądź uwielbiony za to, że należę do Wspólnoty Kościoła. Bądź uwielbiony za sakrament Chrztu Świętego w którym stałem się członkiem tej wspólnoty. Chcę każdego dnia, gdy tylko wschodzące słońce budzi mnie swymi promieniami, dziękować Ci za wodę Chrztu Świętego i za Twoje prowadzenie przez całe życie! Daj nam wytrwać i zwyciężyć walkę, która toczy się o wolność ludzkiego serca!

 

 

P.W.