U Matki Bożej Pokornej
U Matki Bożej Pokornej

 

 

 

 

 

Maryjo, Maryjo, Maryjo, Pani wiosenna majowa
Maryjo, Maryjo, Maryjo litanią Ci chcemy dziękować…

 

 

Słowa te rozbrzmiewały mocnym echem w naszych sercach, oraz w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach Raciborskich podczas wspólnej pielgrzymki 8 maja 2024 r.Właśnie tego dnia ponad czterysta osób: dzieci, wychowawczyń i sióstr wszystkich dzieł opiekuńczo-wychowawczych naszego Zgromadzenia spotkało się u stóp Maryi Pokornej. W trwającym Roku Maryjnym to Jej, Maryi Pokornej, matka generalna M. Dąbrówka Augustyn zawierzyła wszystkie siostry służebniczki i naszych podopiecznych.


Po wspólnym przywitaniu, podzieleni na grupy ruszyliśmy ku wszystkim przygotowanym atrakcjom. Niespodzianek dla dzieci nie brakowało. Uczestnicy pielgrzymki zwiedzali pocysterskie opactwo, jeździli kolejką wąskotorową, a w jadalni czekał smaczny obiad, a po nim pyszne lody.

 

W centrum całego wydarzenia było nabożeństwo maryjne, w trakcie którego prosiliśmy Matkę Pokorną, by pod płaszcz Swojej opieki przyjęła to wszystko z czym do Niej przychodzimy. Każda z naszych placówek otrzymała Akt Zawierzenia, który niech będzie nam wszystkim pamiątką tego wydarzenia, niech przypomina nam, że jest z nami Ona, która … wszystko rozumie i czuwa nad nami w każdej chwili.

 

s.M. Rafała Kopeć