Ubodzy
Ubodzy

Wpatrzone w miłosiernego Chrystusa otaczamy opieką biednych (…). Szczególnie uwzględniamy dziedziny pracy nie objęte dostateczną opieką społeczną.
Konstytucje 101