Uroczystości jubileuszowe w Warszawie
Uroczystości jubileuszowe w Warszawie

Uroczystości jubileuszowe w domu prowincjalnym w Warszawie rozpoczęły się 21 sierpnia Nieszporami połączonymi z nałożeniem wianków i wręczeniem świec czcigodnym jubilatkom:

 

s.M. Dorocie Synowiec – obchodzącej 70 lat ślubów zakonnych
s.M. Lucjanie Botor - przeżywającej 50-lecie profesji św.

 

 

Po zakończeniu Nieszporów, którym przewodniczył ks. Ryszard Gołąbek SAC, matka generalna M. Dąbrówka Augustyn złożyła siostrom jubilatkom życzenia, do których dołączyła cała wspólnota.


Dzień jubileuszu 22 sierpnia był dziękczynieniem za lata życia zakonnego s.M. Doroty i s.M. Lucjany. Msza święta, podczas której siostry odnowiły swoje śluby zakonne sprawowana była przez ks. kapelana Tadeusza Małachwiejczyka SAC, o godz.7.30. Następnie w refektarzu s.M. Lucjana podziękowała przełożonym i wszystkim obecnym siostrom za każde otrzymane dobro. Uroczystość jubileuszowa zakończyła się świętowaniem przy stole oraz wspólnym zdjęciem. Bogu niech będą dzięki za łaski udzielone naszym drogim siostrom jubilatkom oraz za ich życie oddanie w Zgromadzeniu.

 

s.M. Hiacynta Kaźmierczak