Uroczystości w Kamerunie
Uroczystości w Kamerunie

O jak cudowne są dzieła Bożej Opatrzności. To myśl przewodnia przepięknej uroczystości jaka miała miejsce 23 sierpnia 2014 roku w Sanktuarium Matki Bożej w Figuil, w Kamerunie. Pierwsza profesja święta siostry Madeleine Naoumy, wieczyste śluby siostry Bernadette Balana Kogni, srebrny jubileusz życia zakonnego siostry Vianneyi Wilczek, 40 rocznica przybycia Siόstr Służebniczek do Kamerunu, a to wszystko w roku błogosławionego Edmunda. Przeżywanie tego niecodziennego wydarzenia rozpoczęło się wieczorem, 22 sierpnia. W kościele miało miejsce czuwanie przygotowane przez Siostry Służebniczki,  zaczęło się ono przedstawieniem ukazującym życie i postać bł. Edmunda Bojanowskiego, aktorzy to młodzież i dzieci. W drugiej części wieczoru przedstawiona została historia misji w formie diaporamy z dawnymi i wspόłczesnymi zdjęciami; troje parafian dało swoje świadectwo o początkach pracy siόstr na misjach, ze strony Zgromadzenia przemόwiła sM. Ezechiela Pokusa, ktόra 36 lat temu przybyła do Kamerunu w trzeciej ekipie misjonarskiej. Powołanie jest tajemnicą, a profesja zakonna jest pogłębieniem przymierza  chrztu świętego. Trzecią częścią czuwania były świadectwa o swoim powołaniu dane przez poszczegόlne siostry: sM.Bernadette, sM. Vianeyę i  Madeleine.

 

Dzień 23 sierpnia pozostanie niezapomniany w pamięci wielu gości, jakże licznie zgromadzonych w Sanktuarium Matki Bożej. Eucharystii przewodniczył   ksiądz Arcybiskup diecezji Garoua – jego exelencja – Antoine Ntalou, koncelebrowało około 50 kapłanόw. Msza święta rozpoczęła się uroczystą procesją w towarzystwie wspaniałych śpiewόw wykonanych przez chόr mieszany z Parafii. Siostry mające złożyć profesję świętą szły w procesji z rodzicami. Kościόł był wypełniony ludźmi.

 

Aby przyjąć Słowo Boże jako największy skarb naszej wiary jego lektura została poprzedzona procesją z Ewangeliarzem niesionym w specjalnie na ten cel przygotownej lektyce przypominającej arkę przymierza. Ten wymowny znak Bożej Obecności uwrażliwia serca i skupia uwagę na tym co święte, pomaga otworzyć się na słyszane Slowo; ktόre przenika serca. W pierwszym czytaniu wszyscy zostali zaproszeni do złożenia Bogu ofiary ze swojego życia w celu jego uświęcenia. W drugim czytaniu uwaga skierowana została na prawdziwą miłość, ktόra prowadzi osoby konsekrowane i jest przewodniczą ich misji. W czasie homilli ksiądz Arcybiskup podkreślił wartość życia zakonnego i wielkość powołania w służbie Kościołowi dla rozwoju Krόlestwa Bożego na ziemi.

 

Po kazaniu rozpoczął się ryt pierwszej profesji według ceremoniału Zgromadzenia. Siostra Naoumy Madeleine otrzymała imię sM. Cathrine. Następnie sM.Bernadette złożyła wieczyste śluby, sM. Vianeya odnowiła swoje śluby zakonne. W duchu ogromnej radości siostry ze śpiewem na ustach podeszły do siόstr profesek, obdarzając każdą  z nich siostrzanym uściskiem i serdecznym słowem. Po modlitwie wiernych miała miejsce procesja z darami, wymownym gestem było ofiarowanie tego co jest cenne przez rodzicόw siόstr profesek – orzeszki ziemne i koza.

 

Na zakończenie Eucharystii siostry wyraziły swoją wdzięczniość, zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie i miał miejsce u siόstr poczęstunek. Wszystko odbyło się  w serdecznej braterskiej atmosferze, przy pięknej pogodzie dziękowano Bogu za ogrom łask jakich nieustannie siostrom udziela.

 

sM. Izabela Hasler