Urodziny Edmunda Bojanowskiego
Urodziny Edmunda Bojanowskiego

Rocznica urodzin jest niezwykle ważnym wydarzeniem dla każdego człowieka. Cieszymy się i celebrujemy to wydarzenie, gdy dotyczy nas samych, ale również kogoś nam bliskiego. W dniu 14 listopada wspominamy rocznicę urodzin bł. Edmunda Bojanowskiego, człowieka bliskiego bardzo wielu ludziom. Bliskiego siostrom Służebniczkom Maryi Niepokalanej, bliskiego Stowarzyszeniu Rodzina Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego i bliskiego niezliczonej rzeszy osób doświadczających Jego wstawiennictwa.

 

Dwieście siódmą rocznicę urodzin bł. Edmunda Bojanowskiego zaakcentowaliśmy również w parafii pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach. Duchowe córki błogosławionego, czyli Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej oraz osoby świeckie, tak blisko z Nim związane, czyli członkowie Stowarzyszenia Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego wspominając swojego patrona, postanowili przedstawić Jego osobę i dzieła współparafianom.

 

Dzięki życzliwości proboszcza, o. Piotra Darasza OMI, mogliśmy po każdej Mszy św. rozprowadzać wśród wiernych pamiątki związane z naszym ojcem założycielem. Były to cytaty z jego korespondencji oraz dzienników, pozostawionych nam do rozważania, a także kalendarze na rok 2022 zawierające treści odwołujące się do spuścizny po bł. Edmundzie Bojanowskim. Rozdaliśmy także wiele egzemplarzy modlitw o uproszenie łask za wstawiennictwem bł. Edmunda. Zebraliśmy również środki finansowe, które przeznaczyliśmy na wsparcie dzieł misyjnych realizowanych przez Siostry Służebniczki. Po Mszy św. o godzinie 10:30 rozdawane były jabłka, co miało zwrócić uwagę na troskę duchowych dzieci Edmunda Bojanowskiego o właściwe wychowanie młodego pokolenia, w łączności z otaczającym nas światem.

 

Roześmiane buzie przybiegających dzieciaków, wybieranie karteczek Edmundowych, jak również szukanie dużych czerwonych jabłek - wszystko to, sprawiło wielką  radość i miłe zaskoczenie nie tylko dzieciom, ale też ich rodzicom.

 

W parafii pw. Św. Teresy w Siedlcach robiliśmy to po raz pierwszy, ale wierzymy, że nie ostatni, i że będziemy mogli również w przyszłości wspierać dzieła misyjne realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek i opowiadać o naszym patronie.

 

Błogosławiony Edmundzie Bojanowski – wstawiaj się za nami!

 

 

Stanisława Czerwińska i Bogdan Kozioł
Siedlce