W Figuill bardzo Edmundowo i Rodzinnie
W Figuill bardzo Edmundowo i Rodzinnie

Przeżywamy w Figuil II Zjazd Stowarzyszenia Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego w Kamerunie. Temat zjazdu brzmi: Ochrzczeni i posłani z misją, by szerzyć charyzmat bł. Edmunda Bojanowskiego.

 

 

 

 

 


Poniżej przedstawiamy kronikarski przekaz poszczególnych dni.

 

 


13 luty (czwartek). Zjazd uczestników z Figuil, Mandamy, Tcholliré, Ngaoundere, Mokolo i Kombou. Uczestniczących jest 49 osób, w tym jeden kapłan oraz 7 sióstr.

 


14 luty (piątek). Dzień rozpoczął się wspólną modlitwą i Mszą Świętą w kaplicy sióstr. Po duchowej uczcie oraz po śniadaniu nastąpiło uroczyste otwarcie Zjazdu. Słowa przywitania i pierwsze exposé wygłosiła Siostry Regionalna Benigna Boguszewska. Temat tego pierwszego i otwierającego zarazem spotkania brzmiał: Osobiste spotkanie z żywym Chrystusem w Kościele przez Eucharystię, Słowo Boże i modlitwę.

 

 

Drugie spotkanie prowadziła siostra Paulina Megier na temat: Eucharystia, Słowo Boże i modlitwa w życiu bł. Edmunda. Po obiedzie, trzecie spotkanie poprowadził ks. Antoine Anddou, temat brzmiał: Sakrament pojednania i małżeństwa w życiu chrześcijanina.

 

 

 

Po południu rozpoczęła się prezentacja poszczególnych grup, którą dokończymy następnego dnia. Po wysłuchaniu tak bogatych treść dnia dzisiejszego, udaliśmy się na adorację Najświętszego Sakramentu, była również okazja do spowiedzi. Na zakończenie dnia przeżyliśmy wspólne nieszpory.  Wieczorny posiłek spożywaliśmy w atmosferze radości i jedności. Gdy dzień już chylił się ku nocy, udaliśmy się na spoczynek, panie do sióstr, a panowie do ojców oblatów.

 

 

15 luty (sobota).  Od rana uwielbialiśmy wspólnie Pana tekstami Jutrzni oraz przeżywając Eucharystię. Po śniadaniu pierwsze spotkanie tematyczne prowadziła siostra Thérèse Mapouh, pochyliła się nad zagadnieniem: Życie pokuty i ascezy w życiu błogosławionego Edmunda.

 

 

 

Po spotkaniu z siostrą Teresą była praca w grupach. Uczestnicy rozważali temat: Przebaczenie w rodzinie, jak je przeżywać, jak przekazać je dzieciom. Był to bardzo bogaty czas w refleksje, który „rozszerzył” się na kolejną część spotkanie tym razem już w gronie wszystkich uczestników Zjazdu. Tu, nastąpiło zreasumowanie rozważań i dyskusji: Ważny we wszystkim jest przykład życia.

 

 

Następne spotkanie poprowadziła s.M. Józefa Franke na temat: Jak odnowić swoje zaangażowanie w Rodzinie bł. Edmunda? Z tego tematu wyłoniły się trzy "drogowskazy" na dalszą drogę naszego życia: 1. Każdy ochrzczony jest misjonarzem powołanym do głoszenia Ewangelii. 2. My tak jak Edmund mamy głosić miłość Boga wokół nas. 3. To wyraża się w konkretnych czynach i naszym zaangażowaniu.

 

Kolejna praca w grupach miała nas doprowadzić do odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jakie dostrzegamy znaki Bożej miłości w Rodzinie Edmunda na przestrzeni ostatnich lat.
2. Jako ochrzczony i zaangażowany w Kościele - jak żyję charyzmatem bł. Edmunda?
3. Dlaczego jestem w Rodzinie Edmunda i jaki ma to wpływ na moje codzienne życie?

 

Doszliśmy do etapu, by dokonać wspólnie ewaluacji przesłania z poprzedniego Zjazdu. Był to bardzo ważny i istotny element naszego spotkania. Jeżeli chcemy kroczyć naprzód koniecznie należy rewidować osobiste i wspólnotowe zaangażowanie w Ewangelię i Stowarzyszenie.

 

 

O godzinie 17:00 modliliśmy się wspólnie różaniec, a następnie kontynuowaliśmy prace w grupach. Kreatywność członków Stowarzyszenia jest bardzo wielka, zostało to potwierdzone podczas "Wieczorku Edmundowego" w czasie którego każda rodzina miała "coś" przedstawić z życia naszego patrona.

 

 

16 luty (niedziela). Niedzielę rozpoczęliśmy wspólną jutrznią w kaplicy sióstr, a następnie udaliśmy się na śniadanie. Dziś uczestniczymy w Eucharystii w kościele parafialnym.

 

 

Na zakończenie Mszy św. nastąpiła prezentacja Stowarzyszenia Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego wobec wszystkich zebranych na niedzielnej liturgii. Przed błogosławieństwem końcowym członkowie Stowarzyszenia dokonali odnowienia aktu konsekracji Matce Bożej i otrzymali posłanie z misją szerzenia charyzmatu bł. Edmunda Bojanowskiego. Krzyże zostały wręczone przez proboszcza parafii ojca Alojzego Chrószcza OMI. 

 

 

Po Mszy św. każda grupa dostała obrazki z bł. Edmundem i modlitwą za jego wstawiennictwem do apostołowania wśród ludzi swojego środowiska. Siostra M.Benigna, przełożona regionalna, odczytała list Matki Generalnej M. Dąbrówki Augustyn. Wyczuwamy jak bardzo jesteśmy w łączności ze Zgromadzeniem!  Na zakończenie nastąpiło uczczenie relikwii bł. Edmunda i posiłek, który miał wzmocnić siły na drogę powrotną. Każdy z uczestników wraca z przesłaniem na kolejne dwa lata. Następny zjazd w 2022 roku w Ngaoundere, w międzyczasie spotkanie zarządu regionu. Przed nami wiele potrzeb duchowych i apostolskich, a wszystko w duchu Ewangelii i charyzmatu bł. Edmunda.

 

 

Bogu niech będą dzięki za to cenne wydarzenie, którym był

II Zjazd Stowarzyszenia Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego w Regionie Kameruńskim.

 

Prosimy o wsparcie modlitwą tego wydarzenia, abyśmy idąc śladami bł. Edmunda, byli otwarci na działanie Chrystusa.