W miłości jest pojednanie
W miłości jest pojednanie

XXIII Niedziela zwykła
Ewangelia (Mt 18, 15-20)
Braterskie upomnienie

 


LECTIO – CZAS UWAŻNEGO CZYTANIA SŁOWA


Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».

 

 

MEDYTATIO - CZAS SŁUCHANIA SŁOWA SERCEM


W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus mówi do swoich uczniów, czyli także do nas, że jest wśród nas, ale wtedy gdy w dwójkę, albo w trójkę, albo większą liczbą jesteśmy w imię Jego. On jest wśród nas, gdy nasze relacje są pełne przebaczenia i dialogu. Zachęca, abyśmy to my pierwsi wychodzili do innych, nawet do kogoś, kto nas skrzywdził. Zachęca, aby robić wszystko, by pozyskać brata, siostrę, by nie zostawiać tej sprawy, tego konfliktu bez rozwiązania, by próbować i nieustannie wychodzić do... Nie wiemy ile jeszcze dni przed nami, czy będziemy mieć jeszcze okazję, by zgromadzić się w zgodzie we dwóch albo trzech tak, by Pan był między nami. Niech nie będzie między nami sytuacji, kiedy idziemy na modlitwę, a w sercu mamy niepokój spowodowany tym, że ktoś ma coś przeciwko mnie.

 

 

ORATIO - CZAS MODLITWY SŁOWEM


Panie Boże, przyprowadzam do Ciebie dziś te osoby, z którymi jest mi trudno, z którymi nie jest mi „po drodze”, które mają do mnie żal. Przyprowadzam Ci także tych, którzy mimo mojego przeproszenia nie chcą przebaczyć, okazują mi niechęć, budują między nami mur. Proszę Cię za nimi i za sobą, bym umiał przebaczyć, bym był wolny od chęci odwetu, nienawiści, niezgody. Niech zapanuje między nami pokój i harmonia, byśmy razem mogli stanąć z przebaczeniem sobie nawzajem i czystym sercem przed Tobą.

 

 

ACTIO - CZAS WPROWADZANIA SŁOWA W CZYN


Pomodlę się za te osoby, które już przez wiele lat nie potrafią wybaczyć komuś, kto je skrzywdził.

 

s.M. Dawida Sorokowska