W radości pielgrzymowania
W radości pielgrzymowania

XXXI Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę z Cieszyna i Piesza Pielgrzymka Dekanatu Czechowickiego zawitały, w poniedziałek 8 sierpnia 2022 roku, na krótki odpoczynek do ogrodu parafialnego w Bujakowie.

 

Nieco wcześniej, bo 18 lipca br. dotarła do nas Piesza Pielgrzymka Zaolzie - Jasna Góra. W tych dniach mieliśmy okazję spotkać w naszym Sanktuarium Matki Bożej Bujakowskiej Patronki Środowiska Naturalnego niemal 500 pielgrzymów. Nawiedzenie naszego Sanktuarium i odpoczynek w parafialnym ogrodzie stał się już, dla pątników zdążającymi na Jasną Górę, wieloletnią tradycją. Dla nas zaś jest to wielki zaszczyt móc ich gościć.

 


Każdego roku członkowie Wspólnoty Rodziny Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego z Bujakowa przygotowują dla pielgrzymów poczęstunek. Są to głównie napoje – kawa, herbata i coś słodkiego. Nad wszystkim czuwali proboszcz parafii pod wezwaniem św. Mikołaja w Bujakowie ks. Andrzej Czarnecki, Siostry Służebniczki NMP NP, s. Ambrozja, s. Benigna i s.Nikola, oraz przewodnicząca naszej wspólnoty pani Jolanta Goj. Rozlewaniem napojów dla pielgrzymów zajęły się, jak co roku, Dzieci Maryi.

 

Klimat spotkań z pątnikami jest jak zawsze nadzwyczajny. Tak było i w tym roku. Pomimo wielu trudów, z jakimi muszą zmierzyć się w drodze, emanują oni ogromną radością. Opowiadali o strugach deszczu, mokrych ubraniach, bolących stawach, pęcherzach na piętach. Jednak nie było to narzekanie. Traktowali te swoje przypadłości jak przejawy szczęścia. Wyczuwało się atmosferę dobroci, wzajemnej troski o siebie, bezinteresownej pomocy, ogromnej życzliwości, wdzięczności.

 


Wersy tego wiersza oddają w jakiś sposób nastrój panujący wśród pielgrzymów.

 


„Radość wyjścia
i radość przyjścia
w radości pielgrzymowania
mimo trudności
drogą miłości
w nurcie powołania
na Jasnej Górze
dać Matce róże kwitnące

i w sercu niesione”.

 


To fragment wiersza poety Jerzego Żocha, pielgrzyma z Cieszyna, który podarował nam, w trakcie spotkania w ogrodzie, nowy tomik swojej poezji pt. : „Miłość drogą do nieba”. Podczas pielgrzymki nie brakuje okazji, aby siać miłość i czynić dobro. Cieszymy się, że jako Wspólnota Rodzina Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego mamy okazję dołożyć małą cegiełkę do tego dobra, jakie niesie ze sobą pielgrzymowanie.

 

Danuta Gilner