W Rodzinie Bł. Edmunda
W Rodzinie Bł. Edmunda

W dniach 1-3 września br. w Leśnicy, w domu rekolekcyjnym „Betania” odbyły się rekolekcje dla członków Stowarzyszenia Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego. W pełni uczestniczyło w nich 30 osób, a kilka osób dochodziło na konferencje i na Eucharystie.

 

To był bardzo ubogacający duchowo czas, podczas którego prowadził uczestników br. Piotr Szaro OFMCap z Katowic. Poprzez posługę sakramentalną i głoszone konferencje bardzo wyraźnie wybrzmiało piękno dążenia do świętości, umacniane Słowem Bożym i Eucharystią oraz modlitwą, rozumianą jako autentyczne bycia z Bogiem. Przytaczanymi świadectwami brat Piotr ukazywał piękno i wartość pełnienia woli Bożej.

 


Ten czas rekolekcji dopomagał w spotkaniu z Panem, zastanowieniu się nad wartością swojego życia, ale także był to czas dzielenia się doświadczeniem i codziennością, oraz pogłębienia relacji między członkami Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego.

 


Ukoronowaniem tego rekolekcyjnego czasu była niedzielna Eucharystia, podczas której zostały przyjęte do Rodziny 3 nowe członkinie ze wspólnoty ze Strzelec Opolskich. Widoczna była ich ogromna radość z przeżycia przyjęcia do Stowarzyszenia. Płynęły słowa pełne wdzięczności za to, co tego dnia otrzymały od Boga i Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP.


s.M. Anuncjata Kusz