W trosce o młode pokolenie
W trosce o młode pokolenie

W dniach 3-5 lutego br. w Domu Pielgrzyma na Górze Świętej Anny odbyło się pierwsze szkolenie zorganizowane przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej skierowane do rodziców dzieci z naszych ochronek, członków Stowarzyszenia Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego, jak również do wszystkich, którzy w jakimkolwiek stopniu uczestniczą w procesie wychowania młodego pokolenia.

 

Temat szkolenia „Współczesne technologie szansa czy zagrożenie dla rodziny i rozwoju dziecka” w bardzo kompetentny i przystępny sposób przedstawił ks. Marcin Marsollek – specjalista psychoterapii uzależnień z Opola. W szkoleniu uczestniczyły całe rodziny, łącznie ok. 50 osób. W sobotę, korzystając z jednodniowego uczestnictwa, dołączyło jeszcze ok. 20. osób. Podczas prelekcji dla dorosłych, dzieci uczestniczyły w zajęciach, (min teatralnych) prowadzonych przez nasze siostry: s.M. Fides Piekorz, s.M. Natalię Sobala, s.M. Rachelę Nowak i s.M. Klarę. Na zakończenie szkolenia, dzieci w krótkim przedstawieniu ukazały efekt swojej pracy.

 

Szkolenie w opinii uczestników okazało się bardzo pomocne i tematycznie „trafione”, gdyż (jak się okazało) wielu z nas nie jest świadomych, jak bardzo jesteśmy zanurzeni w cyberprzestrzeni i w świecie wirtualnym, który tworzą media. Treści będące przedmiotem szkolenia podsumował ks. Marcin: Każdy rodzic, dziadek, nauczyciel, wszyscy którzy partycypują w wychowaniu dzieci, powinni odpowiedzialnie i dojrzale wychowywać samych siebie. Dzisiejszy świat wymaga od każdego z nas nieustannej czujności i poznawania tego, co przez przestrzeń wirtualną wkrada się do naszych rodzin, wspólnot, a przede wszystkim do umysłów dzieci i młodzieży. Zagrożeń jest bardzo dużo, a ich konsekwencje niejednokrotnie są tragiczne dla życia młodego człowieka.

 


s.M. Amata Ekert