W trosce o najbliższych
W trosce o najbliższych

Niedziela Świętej Rodziny

On wstał, wziął w nocy dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda.

 

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 23, 35 - 43


Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby Je zgładzić».On wstał, wziął w nocy dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: «Z Egiptu wezwałem Syna mego». A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się Anioł Pański we śnie i rzekł: «Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia». On więc wstał, wziął dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: «Nazwany będzie Nazarejczykiem».

 

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!



Bóg zechciał przyjść na ten świat, narodzić się jak wszyscy ludzie. Uświęcił w ten sposób – mówił papież Benedykt XVI – rzeczywistość rodziny, napełnił ją Bożą łaską i objawił w pełni jej powołanie i misję. Święta Rodzina jest wzorem dla naszych rodzin. Sobór Watykański II nauczał, że małżonkowie mają być dla siebie nawzajem i dla dzieci świadkami wiary i miłości Chrystusa (por Lumen gentium 35). Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam jak bardzo Bóg troszczy się o tych, którzy Jemu zaufali i Jemu zawierzyli swoje życie. Tak, jak kierował losami Świętej Rodziny, tak też pragnie kierować losami naszymi, naszych rodzin i wspólnot. Warto zauważyć, że krótko po radości z narodzin Syna, dla Maryi i Józefa rozpoczyna się czas próby – muszą uciekać przed Herodem. Czy zastanawiałeś się kiedyś co przeżywała, co czuła wtedy Maryja? Z pewnością doświadczała cierpienia i lęku o przyszłość Dziecięcia. Być może i ty doświadczałeś lub doświadczasz nagłych, zaskakujących trudnych sytuacji. Jeśli tak to łatwiej możesz wczuć się w przeżycia Świętej Rodziny. Pytajmy dziś siebie:
- Jak wygląda życie mojej rodziny?
- Jak reaguję gdy spotykają mnie trudne sytuacje?
- Na ile pozwalam Bogu kierować moim życiem?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ


Dziękuję Ci Panie za dar mojej rodziny i proszę Cię o jej świętość. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Pomodlę się za swoją rodzinę i za wszystkie rodziny świata.

 

s.M. Damiana Szmidt