W trudnych sytuacjach - szukam!
W trudnych sytuacjach - szukam!

Uroczystość Świętej Rodziny

Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go.

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 2, 41 - 52

 


Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”. Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 


Uroczystość Świętej Rodziny zachęca nas, by spojrzeć na nasze rodziny i w ogóle na dzisiejszą rodziną. Nie ma takiej, która nie doświadczałaby trudności. Nawet Rodzina Jezusa takie przeżywa. Dzisiejsza Ewangelia opowiada właśnie o jednym takim wydarzeniu, kiedy to Maryja i Józef zgubili Jezusa. Skoro Im się to przydarzyło to musimy mieć świadomość, że także nam, naszym rodzinom może się zdarzyć zgubić Boga. To jeszcze nie jest najgorsza sytuacja. O wiele gorzej jest wtedy, gdy już nie chcemy Go szukać. Ewangelia daje nam wiele wskazówek jak postępować w życiu. Dziś też taką otrzymujemy. Gdy mnie samemu albo mojej rodzinie zdarzy się zagubić Jezusa, szukajmy Go jak najszybciej – On pozwoli się znaleźć. Maryja i Józef odnaleźli Syna i choć nie rozumieli tej sytuacji, Maryja zachowała ją w pamięci, w sercu, rozważała. To także dla nas ważna nauka. Zdarzają się w naszym życiu sytuacje, których nie rozumiemy, które trudno nam przyjąć i ważne, by wtedy podejść do tego z wiarą i ufnością – Pan wie co robi. Pytajmy siebie:
- Czy szukam w życiu Jezusa?
- W jakich sytuacjach najczęściej Go gubię?
- Jak przeżywam trudne sytuacje w swoim życiu?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ

 


Maryjo, wyproś mi łaskę trwania blisko Pana, bym Go nigdy nie zgubiła. Gdy jednak zdarzy mi się to nieszczęście daj, bym mogła Go szybko odnaleźć. Amen.
 


ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

 


Przeżywając jakieś trudne doświadczenie wzywaj Jezusa i Jego Matkę poprzez częste akty strzeliste.

 

s.M. Damiana Szmidt