Warszawa: ze Stowarzyszenia
Warszawa: ze Stowarzyszenia

Wspólnota Stowarzyszenie "Rodzina bł. Edmunda" w Warszawie w dniu 21 i 22 listopada 2015 r.przeżywała dwa ważne duchowo wydarzenia.


 
Dzień 21 listopada 2015 r.zgromadził Rodzinę bł. Edmunda na dniu skupienia, które miało na celu pogłębienie więzi z Bogiem, bliższego poznania Patrona oraz przygotowania do uroczystości poświęcenia sztandaru. Rozpoczęło się o nabożeństwem do bł. Edmunda, potem był czas na konferencję zatytułowana „Piękno Maryjnej Świętości”, którą poprowadził brat Łukasz Woźniak OFM Cap. z Zakroczymia.


Ukazał świętość Maryi, która polegała na doskonałym zaufaniu Bogu, na wierze, na miłości do Niego, na wypełnianiu Jego woli, na służbie bliźnim. Naśladować świętość Maryi znaczy - jak Ona - w każdej chwili życia wypełniać wolę Ojca - Jemu bezgranicznie ufać. Odkryjemy wolę Bożą o ile za przykładem Maryi będziemy się zastanawiać nad wszystkimi wydarzeniami z naszego życia. Świętość - dar jest powolnym i bolesnym zbliżaniem się do Boga. Musi być naszym własnym, choć nigdy niepozbawionym pomocy - łaski zadaniem.


W niedzielę 22 listopada 2015 r.Rodzina uczestniczyła w uroczystej Mszy św. w kościele p.w. św. Józefa Oblubieńca na Kole. Ksiądz Leszek Kuźmiński, wikariusz naszej parafii, który celebrował Mszę św. dokonał poświęcenia sztandaru naszej wspólnoty. Po poświęceniu, krótko zaprezentowano charyzmat Rodziny bł. Edmunda.


Marzanna Szczepańska