We wspólnocie
We wspólnocie

W  sobotę, dnia 14. 01. i w niedzielę 15. 01. 2017 r.członkowie Stowarzyszenia „Rodziny  Bł. E. Bojanowskiego” przeżywali   spotkanie  opłatkowe w Domu Prowincjalnym w Panewnikach. W tym dniach przybyli przedstawiciele  wszystkich   wspólnot  wraz  z  Siostrami  Asystentkami.   Spotkanie  rozpoczęło  się  o  adoracją  przy  Jezusowym  żłóbku, którą  poprowadziła  s.M. Patrycja. Eucharystię  celebrował   Ks. Proboszcz  z  Podlesia  -  Jacek  Plech, który  jak  sam  przypomniał  już  od  12  lat  towarzyszy  Stowarzyszeniu. Nie zabrakło czasu na spotkanie przy stole i we wspólnocie.


Kolejny  etap  to program kolędowy.  Zespół  wokalny  „Tu  i  Teraz” z  Bierunia zaprezentował  swój  świąteczny, kolędowy  program. Wystąpiły  też  dzieci  z  Książnic  Wielkich, które  przygotowała  s. M. Gaudencja  i  zaśpiewały  kilka  pięknych  dziecięcych  kolęd. Dalej  przy  wtórze  gitary  -   kolędowaliśmy  wspólnie. W drugim dniu spotkania  zaprezentował  swój   program  chór  „ Polonia”  z  Bierunia.  Wysłuchaliśmy  pięknego  wykonania  kolęd  i  pastorałek, także  w  języku  łacińskim  i  angielskim. I tradycyjnie - na  koniec  występu  kolędowaliśmy  wspólnie. W  radosnej  atmosferze  szybko  mijał  czas  i  trzeba  było  wracać  do  domów.  Na  zakończenie  s. M. Patrycja  podziękowała  wszystkim, którzy  przybyli  i  wręczyła  poszczególnym  wspólnotom  zadania i zaproszenia  z  wytycznymi  do  dalszej  pracy.