Wiadomości z Rzymu
Wiadomości z Rzymu

 

Przez świadomą i dobrowolną decyzję pójścia drogą rad ewangelicznych i konsekrację dokonaną w uroczystym akcie liturgicznym profesji zakonnej zespalamy się ściśle z Kościołem, który kontynuuje zbawczą misję Chrystusa. Dlatego w pełni jesteśmy świadome, że żyjąc dla Kościoła, żyjemy dla Chrystusa.

(Konstytucje Zgromadzenia)

 

 

Idąc drogami powołania w Miłości Boga, Siostry naszego Zgromadzenia: s.M. Bernadeta Jendrysik, s.M. Elżbieta Passon i s.M. Agnieszka Poloczek, zakończyły swoją posługę w domu generalnym Księży Werbistów w Rzymie.

W czwartek, 4 listopada br., odeszły z domu przy Via dei Verbiti, a ich posługę kontynuują Siostry z Indonezji. Siostrom życzymy, aby towarzyszyło im Boże błogosławieństwo.

 

 

Naszym Siostrom, które opuściły tzw. "Górkę",

dziękujemy za ich wierną i gorliwą służbę

pełnioną wśród Ojców i Braci Werbistów w Wiecznym Mieście.

 

Życzymy, aby dalsza posługa Sióstr w Zgromadzeniu

była naznaczona radością w służbie Bogu i Kościołowi.