Wiadomości z Ukrainy...
Wiadomości z Ukrainy...

Zbliża się wiosna, a wraz z nią nadzieja, którą całkowicie pokładamy w Bogu! Patronuje nam w tym roku w Ukrainie święty Michał Archanioł, a w Zgromadzeniu Matka Najświętsza, więc jesteśmy dobrej myśli. W każdej sytuacji czy wydarzeniu staramy się dostrzec Boże działanie i Jego świętą wolę. Całą sytuację odczytujemy jak wielkie wołanie Boga do ludzkości, do świata i do każdego człowieka o nawrócenie serc!

 

Rosyjscy najeźdźcy wcale nie chcą zaprzestać agresji. Wręcz przeciwnie, zwiększają intensywność działań wojennych i otwarcie potwierdzają swoje zamiary zajęcia nowych terytoriów naszej ojczyzny. Sytuacja jest bardzo trudna. Ta niepewność o jutro i napięcie, które panuje w społeczeństwie, bardzo negatywnie wpływa na dzieci, którym posługujemy na co dzień. W wielu rodzinach brakuje taty, czy kogoś innego z rodziny. Dzieci, choć jeszcze nie potrafią o tym mówić, wyczuwają napięcie najbliższych. Tłumione emocje przeradzają się stopniowo w agresję i impulsywność, trudną do opanowania, w różne rozproszenia, lęki itp.

 

Próbujemy z każdym indywidualnie rozmawiać, dając poczucie bezpieczeństwa, ciepła, miłości. Rozmawiamy także z ich najbliższymi, dając możliwość wypowiedzenia się. Oni chcą być przez kogoś wysłuchani, chcą mieć pewność, że ktoś pomoże im przeżyć ból, żałobę, tęsknotę. Dzieci, ich rodziców oraz całe rodziny ogarniamy codzienną gorącą modlitwą. Również prosimy o nią. Rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu. Wszystkie niedogodności będziemy ofiarowywać za tych, którzy najbardziej cierpią z powodu wojny.

 

Dziś po raz kolejny chcemy wyrazić wdzięczność wszystkim kochanym Siostrom oraz ludziom dobrej woli na całym świecie, którzy dzielą nasze cierpienie, którzy przyjmują do swoich domów naszych uchodźców, w tym kobiety, dzieci i osoby starsze, którzy na różny sposób nam pomagają i nieustannie modlą się za nas. Niech dobry i miłosierny Bóg wynagrodzi każde czynione dobro Swoją łaską i błogosławieństwem!

 

s.M. Karolina Baran