Wiadomości ze Lwowa...
Wiadomości ze Lwowa...

Pani tracących swoje domy i bliskich,

Matko schodzących do schronów,

Królowo zburzonych cerkwi,

o Pani drżących ze strachu i zimna

- módl się za nami.

 

 

 

 

Ave Maria!

 

Rosjanie dziś późną nocą, gdy alarm trwał około 6 godz., przeprowadzili „kombinowany” atak rakietowy na Ukrainę... Ostrzelano także województwo lwowskie, w Złoczowie 60 km od Lwowa, rakieta uderzyła między innymi w budynek mieszkalny... Na chwilę obecną zginęło 5 ludzi... Dwa dni temu, najeźdźcy zastrzelili nieuzbrojonego ukraińskiego jeńca wojennego za wypowiedzenie słów: „Chwała Ukrainie". Polecamy wszystkich gorącej modlitwie Sióstr.

 

W jednym ze szczególnych dni dla wszystkich Ukraińców - urodziny Tarasa Szewczenki, najsłynniejszego ukraińskiego poety, Rosja wystrzeliła 81 rakiet na terytorium Ukrainy. To był cios w serce i duszę narodu. Czytając utwory Szewczenki, zawsze budzą się w nas najgłębsze i najpiękniejsze uczucia miłości do kraju.

 

Trzymamy się wiarą i ufnością w niezgłębione, nieskończone, wszechogarniające Miłosierdzie Boże!

 

s.M. Karolina Baran

Lwów, 9.03.2023 r.

 

 

Kochane Siostry,

jesteście nieustannie w naszych modlitwach

jak i wszyscy, którzy cierpią z powodu tej okrutnej wojny.

 

Litania za Ukrainę>>>

 

 

 

MODLITWA HUSA


(Z POEMATU Tarasa Szewczenki „JAN HUS“)

 

„Gdzie spójrz, nieprawda i niewola,
Lud zamęczony zamilkł, zcichł,
A w apostolskiej świętej stola
Od lat opasły siedzi mnich;
Człowieczą żywą krwią frymarczy
I wydzierżawia raj i łże…
O Boże! sąd już Twój nie starczy,
Nie starczy już królestwo Twe!
Rozbójnicy lud katują,
Prawda w zbirów kole!
Ośmieszyli Twoją chwałę,
Wszechmoc Twą i wolę!
Ludzkość jęczy w ich kajdanach,
A niema mścicieli,
By rozkruszyć pieczęć hańby
Na Twej ewangelii.
Gdzież jest miecz za słowo prawdy,
Za ten lud w ciemiędze?
Nie znijdzie mąż? Boże, Boże!
Czyż nigdy nie będzie,
Czy nastanie wielka chwila
Pomsty, bożej kary?
Czy rozkruszym trzy korony
Tej dumnej tyary?
Rozkruszym je!… Błogosław Bóg,
Nie, by zginąć w męce —

 

 

Błogosław Ty, wielki Boże,
Me niemocne ręce
I ciche słowo me! O Boże!
Czyliż mnie usłyszą?…“
..............