Wiara w życiu młodego człowieka
Wiara w życiu młodego człowieka

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego...
Wierzę w Pana Jezusa Chrystusa...
Wierzę w Ducha Świętego, pana i Ożywiciela...
Wierzę w Kościół....
Wierzę.... wierzę.....wierzę......

 

Pewien austriacki filozof Ludwig Wittgenstein powiedział: „Wierzyć w Boga oznacza widzieć, że nie mamy do czynienia tylko z tym światem. Wierzyć w Boga oznacza widzieć, ze życie ma sens”. Wiara jest czymś bardzo osobistym, ale nie jest sprawą prywatną człowieka.  Nikt nie może wierzyć dla samego siebie, tak jak nikt nie może żyć dla siebie samego. (por KKK 166). Wiara kształtuje życie człowieka i wpływa na jego decyzje, postawy i zachowania. Także wiara w życiu dziecka ma ogromne znaczenie, z którego często nie zdajemy sobie sprawy.  Oto przykładowe odpowiedzi uczniów kl. IV na pytanie: czym dla ciebie jest wiara:

 

 

„ Dla mnie wiara jest drogą przez całe moje życie. Wiara to ufność w Bogu, zaufanie Jego Słowom przekazanym w Piśmie Świętym. To coś co jest dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy, a w które wierzymy. Wiara jest pierwszą z trzech cnót Boskich:
1. Wiara
2. Nadzieja
3. Miłość 
Określa ona postawę człowieka wobec Boga i wiąże go z Nim. Dlatego trzeba chodzić do kościoła, często się modlić, słuchać Słowa Bożego i ufać Mu, by być coraz bliżej Niego. Ja chcę być bliżej Boga, dlatego postanowiłem zostać ministrantem i chodzić na kółko różańcowe i misyjne”.
 Marcin

 

„Wiara jest dla mnie czymś ważnym w życiu. Dzięki niej mogę wierzyć w Boga, chodzić do kościoła, przyjąć sakrament chrztu świętego, przystępować do Komunii świętej i innych sakramentów. Zawdzięczam to moim rodzicom, którzy od najmłodszych lat, jak tylko potrafili, dążyli do tego, żebym była osobą wierzącą. A teraz im za to dziękuję, bo gdyby nie oni, nie byłabym takim szczęśliwym człowiekiem”
Agata

 

„Dla mnie wiara jest zbawieniem, ponieważ daje mi poznać Jezusa Chrystusa. Dzięki niej mogę chodzić do kościoła i przyjmować Komunię świętą. Dzięki wierze mogę nosić imię Dziecka Bożego i mówić innym o Nim. Mogę przystępować do sakramentów świętych. Moim obowiązkiem jest robić wszystko, aby wiara rozrastała się po całym świecie i żeby nikt o niej nie zapomniał. Misjonarze, księża, siostry zakonne bardzo starają się, aby na różnych kontynentach coraz więcej ludzi uwierzyło. Często za wiarę muszę cierpieć.”
Marta

 

„Wiara jest dla mnie czymś, czego nie da się wypowiedzieć słowami. Pomaga mi w pokonywaniu wszystkich problemów dnia codziennego. Dodaje otuchy, kiedy jestem pełen wątpliwości, kiedy tracę nadzieję. Gdy jest mi smutno i źle zwracam się w modlitwie do Boga i jest mi wtedy lepiej. Dziękuję Bogu za każdy przeżyty dzień, za szczęście i wszystko co dla mnie stworzył”.
Jakub


Z powyższych wypowiedzi wynika, że dla młodego człowieka wiara ma znaczenie. Jest przy tym szczęśliwy i wdzięczny, szczególnie rodzicom, za dar przekazanej wiary.

 

Pracując z dziećmi i rozmawiając z nimi na tematy wiary często się przekonuje, że od dziecka możemy się wiele nauczyć. Nie bez powodu Pan Jezus zachęcał, byśmy stawali się jak dzieci, jeżeli chcemy wejść do Bożego Królestwa (por. Mt 18,3).

 

Niech zachętą do życia wiarą i refleksją nad obecnością jej w naszym życiu będą słowa św. Augustyna:

 

„Twoje Credo niech będzie dla ciebie jak zwierciadło! Przeglądaj się w nim, aby zobaczyć, czy we wszystko, o czym deklarujesz, że wierzysz, wierzysz rzeczywiście. I raduj się każdego dnia twoją wiarą”.