Wiedział, kto po nim idzie
Wiedział, kto po nim idzie

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE!

Mk 1, 1-8


Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza:
«Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą;
on przygotuje drogę Twoją.
Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki dla Niego».
Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy.
Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».


MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 

Druga niedziela Adwentu przywołuje postać Jana Chrzciciela – człowieka przygotowującego miejsce Jezusowi. Człowieka wielkiego a zarazem prostego i pokornego. Miał on wyjątkową misję do spełnienia i spełniał ją z ogromną gorliwością. Nie stawiał jednak siebie na pierwszym miejscu. Wiedział, że po nim idzie „Ten, któremu nie jest godzien rozwiązać rzemyka u sandałów”. Miał świadomość własnej godności, znał prawdę o sobie, ale także o Mesjaszu, który miał przyjść po nim. Można powiedzieć, że Jan Chrzciciel był pewnego rodzaju ewangelizatorem. Wzywał do nawrócenia, przygotowywał ludzi na przyjście Mesjasza. Był niewątpliwie człowiekiem z którego my również dzisiaj możemy brać przykład. Popatrzmy choćby tylko na nasz sposób wypełniania codziennych obowiązków i zadań. Czy poświęcamy temu odpowiednią ilość czasu i energii? Czy dobrze, dokładnie i pilnie wypełniamy swoje obowiązki? Czy nasza praca ma też wymiar ewangelizacyjny? Przecież każdy z nas może być świadkiem Chrystusa wszędzie tam, gdzie się znajduje. Czy nim jestem? Czas Adwentu to czas przygotowania na spotkanie z Panem. Pamiętajmy jednak, że także inni mają na to spotkanie się przygotować i my możemy im w tym pomóc. Kiedy ostatnio rozmawiałem z kimś na temat Pana Boga? Czy rozmawiam z innym na temat tego, co jeszcze można zrobić, by być bliżej Pana? Podejmijmy dziś refleksję nad naszym świadectwem i przyprowadzaniem innych do Jezusa.

 

ORATIO – MÓDL SIĘ!

 

Panie Jezu, Ty przez przykład św. Jana Chrzciciela pokazujesz mi w jaki sposób wypełniać swoje obowiązki i jak innych podprowadzać do Ciebie. Daj mi odwagę do dawania świadectwa i siły do gorliwego wykonywania moich zadań. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

 

Porozmawiaj z kimś bliskim na temat Pana Boga.

 

s.M. Damiana Szmidt