Wielkopostna codzienność podążania
Wielkopostna codzienność podążania

Wielki Post w życiu bł. Edmunda – ta codzienność nigdy nie była szara, a podążając za krzyżem Chrystusa szukał drogi do Boga. Dbał o drogę do Ducha, unikął zewnętrznych „fasad” i pozorów.Codzienność – gdyby ktoś cię zapytał, czym ona jest, co byś odpowiedział? Czy widziałbyś w niej tylko różne odcienie szarości, czy może patrzyłbyś na nią przez różowe okulary… wiary? Ja wiem jedno – moja codzienność, to nieustanne pytanie, które kieruje do mnie Bóg, pytanie o miłość: czy kochasz Mnie, czy kochasz bliźniego…? Codzienność podążania… Czy podążam do Boga?

Dokąd zmierzamy w Wielkim Poście?

W Wielkim Poście odnajduję możliwość szczególnej odpowiedzi Bogu na powyższe pytanie. W tym czasie Bóg daje każdemu człowiekowi możliwość intensywnego karmienia się Nim – Miłością, daje łaskę nowego spojrzenia na krzyż, w którym dzięki wierze można dostrzec nie martwe drewno, ale Drzewo Życia, które wciąż rodzi owoce miłości, dobra i nadziei na odrodzenie. Wielkopostna modlitwa, ofiarność, czy dyscyplina, którą być może sobie narzucamy, nie powinny być celem samym w sobie, ale powinny nam pomóc przygotować się do spotkania z Chrystusem w poranku zmartwychwstania, pomóc widzieć codzienność oczami wiary.

Codziennie więcej…

Takie spojrzenie wiary miał bł. Edmund Bojanowski – człowiek bez reszty oddany Bogu przez Maryję, człowiek, dla którego codzienność była odpowiedzią na pytanie Boga: czy miłujesz Mnie więcej…?  Błogosławiony Edmund niewątpliwie podążał szlakiem miłości Boga. Każdego dnia szukał sposobności, by poprzez modlitwę, jałmużnę i różnego rodzaju umartwienia oddawać cześć Ojcu. Codziennie więcej…Dlatego też czas wielkopostnej refleksji i umartwienia był dla niego wyjątkową okazją pomnażania chwały Bożej. Każdy Wielki Post starał się rozpoczynać od spowiedzi i Mszy świętej. W czasie wielkopostnym – jak zapisywał w swoim Dzienniku – często uczestniczył w Drodze krzyżowej i nabożeństwach pasyjnych, co nieraz wiązało się z dwukrotnym nawiedzeniem Kościoła, (do którego miał bardzo daleko). W miarę możliwości starał się także odprawiać rekolekcje przed Wielkanocą, m.in. w marcu 1856 r.uczestniczył w ignacjańskich ćwiczeniach duchowych, gdzie większość czasu spędzał na rozmyślaniu przed Najświętszym Sakramentem. Na potrzeby i prośby zaprzyjaźnionych kapłanów układał bądź opracowywał rozważania Drogi Krzyżowej.

Z Duchem i bez pozorów


Edmund Bojanowski – sam umiłowawszy krzyż Chrystusa, pragnął zaszczepić tę miłość w sercach sióstr i dzieci, którym one posługiwały. W trosce o duchowy rozwój życia dbał o wartości zewnętrzne sprzyjające wzrostowi tych wewnętrznych, dlatego też starał się, by np. dekoracje sal ochronkowych skłaniały do refleksji nad Męką Pańską i td. Dbał o drogę do Ducha, unikał zewnętrznych „fasad” i pozorów. Bo czyż nie pozorem staje się zewnętrzny znak bez Ducha? Dbał o to, by wielkopostny duch modlitwy i umartwienia był przekazywany dzieciom – uczył je rozumienia głębi cierpienia, dzielenia smutku, milczenia, współczucia i sensu postu… Prosto, głęboko, zwyczajnie…

Dlatego codzienność bł. Edmunda nigdy nie była szara, a podążając za krzyżem Chrystusa szukał drogi do Boga, do zmartwychwstania, do życia. Trwając na modlitwie, czynił każdy Wielki Post okazją do głębszej odpowiedzi na delikatny szept Bożej miłości.s.M. Eligia Garbacz