Współczesne szanse i zagrożenia dzieci i młodzieży
Współczesne szanse i zagrożenia dzieci i młodzieży

 

 

30 maja 2023 r., na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się sesja naukowa w ramach

46. Dni Duchowości KUL

zorganizowana przez sekcję teologii duchowości KUL

i Szkołę Formacji Duchowej w Archidiecezji Lubelskiej nt.

 

 

DUCHOWOŚĆ DZIECI I MŁODZIEŻY

WSPÓŁCZESNE SZANSE I ZAGROŻENIA

 

Omawiane zagadnienia dotyczyły zagrożeń jakie niesie Internet oraz media społecznościowe (np. smartfony) na rozwój psychiczny i duchowy dzieci i młodzieży.

 

 

Bardzo cenne i praktyczne treści!

ZAPRASZAMY DO ODTWORZENIA:

 

 

Uzależnienie dzieci od internetu i mediów społecznościowych

dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW

 

Wykład wnoszący wielkie światło do rozumienia tego, co dzieje się w dziecięcych i młodych umysłach i sercach pod wpływem wirtualnego świata medialnego podparty świadectwem nie tylko pracy dydaktycznej z młodymi ale również matki. Wielka wiedza i doświadczenie prof. Moniki Przybysz trafiająca do każdego. 

 

 

Współczesne uwarunkowania psychiczno-rozwojowe dzieci i młodzieży

Tomasz Wilk, lekarz-psychiatra

 

Inspirujący wykład podparty świadectwem praktyki lekarza psychiatry leczącego dzieci i młodych ukazujący wpływ internetu, mediów społecznościowych na młodą psychikę. Wykład jest chrześcijańskim spojrzeniem na nową rzeczywistość i nie brak w nim nadziei.

 

 

Planeta młodych między "niebem" a "ziemią"

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

 

Między duszpasterstwem młodzieży a kulturą cyfrową - ważny wykład ks. prof. Andrzeja Kicińskiego ukazujący jak zmienia się postrzeganie świata przez młodych poprzez wszechobecną cyfryzację, z czym przychodzi się zmierzyć głoszącym Dobrą Nowinę współczesnemu pokoleniu.

 

 

Duchowość dzieci i młodzieży - współczesne szanse i zagrożenia

ks. dr Robert Muszyński, SFD Lublin

 

Św. Jan Apostoł, a zwłaszcza św. Paweł pisali o charyzmacie spotkania, o wymianie darów duchowych dokonujących się podczas bezpośrednich spotkań i dlatego nie poprzestawali tylko na pisaniu listów do wspólnot chrześcijańskich. Jak przeniesienie naszych kontaktów z innymi do świata wirtualnego może wpłynąć na naszą duchowość, na transcendencję dzieci i młodzieży? Czy Chrystus znajdzie wiarę na świecie, gdy przyjdzie?