Wyjść i wzywać do nawrócenia
Wyjść i wzywać do nawrócenia

XV Niedziela zwykła

... przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie.

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mk 6, 7 - 13


Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien!» I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich!» Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Nie brać nic na drogę, prócz rzeczy najpotrzebniejszych. Nie wiadomo jak długo potrwa podróż i co nas spotka, ale Pan zaprasza do zaufania. On się o wszystko zatroszczy. Nam jednak tak trudno zaufać, bo chcemy wszystko trzymać w swoich dłoniach, nad wszystkim mieć kontrolę. A potrzeba tylko jednego – słuchania Pana i pójścia za Jego słowem. Z pewnością na drodze nasze wędrówki spotkamy ludzi, którzy nas przyjmą, dadzą coś zjeść, napić się, bo to nimi będzie się posługiwał Pan. Będą też i tacy, którzy nas odrzucą, odwrócą się, ale i taką sytuację Pan przewidział. Mówi uczniom, by zrzucili proch z nóg na świadectwo. Także wobec nich mamy być świadkami, choć sposób świadczenia będzie tu nieco inny. Uczniowie posłuszni słowu Mistrza idą i głoszą Ewangelię, wzywają do nawrócenia, wyrzucają złe duchy i uzdrawiają. Jak wielką moc ma posłuszeństwo Bogu. Każdy z nas jest zaproszony do takiego posłuszeństwa i każdy z nas jest posłany do tego świata, by dokonywać w nim wielkich rzeczy. Potrzeba tylko wiary i zaufania. Pytajmy dziś siebie:
- Jak wygląda dziś moja wiara i zaufanie Bogu?
- Do kogo mnie Pan posyła?
- Jak reaguję na przeciwności, które mnie spotykają?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ


Panie udziel mi łaski ufności. Prowadź mnie przez życie i dodaj sił do podejmowania w każdej chwili Twojej woli. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Pomyśl do kogo ciebie Pan posyła i pójdź ze słowem Dobrej Nowiny.

 

s.M. Damiana Szmidt