Wysoka poprzeczka
Wysoka poprzeczka

VII Niedziela Zwykła

"Słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi"

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mt 5, 38 - 48


Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: “Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.
Słyszeliście, że powiedziano: “Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Dzisiejsza Ewangelia wzywa nas do doskonałości na wzór doskonałości Ojca Niebieskiego. Poprzeczka została podniesiona bardzo wysoko. Nie jest jednak wielką zasługą czynienie dobra względem tych, którzy nam dobro czynią. Nie jest wielką zasługą udzielanie pożyczek tym, którzy zaraz nam zwrócą. Nie jest wielką zasługą przebaczyć komuś, kogo bardzo kochamy, z kim mieliśmy drobne nieporozumienie. Tak czynią poganie. Nas Jezus wzywa do miłości doskonałej, do miłości nieprzyjaciół, a więc tych, z którymi nam trudno, którzy nas krzywdzą. Mamy kochać każdego człowieka, także tego, który mnie w jakiś sposób krzywdzi. Mam się przede wszystkim za niego modlić. Modlitwa jest jedną z form miłosierdzia. Kiedy już nie stać mnie na dobre słowo, na dobry czyn, to zawsze mogę się pomodlić za tego, kto mnie prześladuje. Taka jest doskonałość Boga, na obraz którego zostaliśmy stworzeni.
Pytajmy siebie:
- dlaczego czasem tak trudno mi przebaczyć?
- Komu i czego nie potrafię przebaczyć?
- Czy modlę się za tych, którzy mnie ranią?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie Jezu, naucz mnie miłości nieprzyjaciół. Ty sam we mnie przebaczaj. Wiesz, że ja sam z siebie nie jestem zdolny do takiej postawy. Dlatego proszę cię przebaczaj we mnie, miłuj we mnie. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Może jest ktoś, kto do dziś czeka na twoje przebaczenie – pomódl się za niego i postanów sobie w sercu mocą Jezusowej łaski mu przebaczyć

 

s.M. Damiana Szmidt