Wywiad oraz inne propozycje i zaproszenia!
Wywiad oraz inne propozycje i zaproszenia!

Błogosławiony Edmund - niezwykły człowiek, zakochany w Bogu, otwarty na Ducha Świętego, nieustannie poszukiwał drogi do człowieka. Pozostawione przez niego notatki, wskazówki i inne… jak się okazuje: są nadal aktualne! Jego myśl pedagogiczna, pomimo upływu czasu, nadal inspiruje i ukazuje bezbłędnie kierunek do sukcesu!

 

 

 

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z s. Maksymillą Pliszką

o aktualności przesłania myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego

 

WYWIAD>>>

 

 

 

Poniżej opowiadania zebrane przez bł E. Bojanowskiego czytane przez lubelskich aktorów:

 

69 OPOWIADAŃ>>>

 

 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

"Społeczno-kulturowy wymiar aktualności myśli pedagogicznej E. Bojanowskiego i jej aplikacja dzisiaj"

 

MOŻLIWOŚĆ ODSŁCHANIA>>>