Z błogosławieństwem prymicyjnym
Z błogosławieństwem prymicyjnym

Wszechmogący i miłosierny Boże, udziel nam pomocy z nieba i wysłuchaj łaskawie modły zebranego tu ludu, który w pokorze serca błaga o przebaczenie grzechów i o Twoje błogosławieństwo. Wyciągnij nad nim prawicę swojego miłosierdzia i obdarz wszystkich pełnią Twojego błogosławieństwa.


/tekst błogosławieństwa prymicyjnego/

 

W naszej częstochowskiej wspólnocie miało miejsce niecodzienne wydarzenie. W święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, dwóch księży neoprezbiterów z diecezji bielsko-żywieckiej i krakowskiej, odprawiło w kaplicy Mszę św. i udzielili nam swego prymicyjnego błogosławieństwa. Jednym z księży był ks. Bartłomiej Pluta, siostrzeniec s.M. Bartłomieji Sikora, a zarazem brat s.M. Katarzyny. Po duchowej uczcie i spotkaniu w bratersko-siostrzanej wspólnocie przy stole, utrwaliłyśmy wydarzenie wspólnym zdjęciem.

 

Księdzu Bartłomiejowi oraz ks. Arturowi

życzymy Bożej mocy w realizacji powołania

oraz wiernego kroczenia drogami Ewangelii.

Zapewniamy naszą modlitwę.

 

s.M. Laureta Kobylińska