Z myślą o ubogich i potrzebujących
Z myślą o ubogich i potrzebujących

Jak co roku przed zbliżającym się dniem św. Mikołaja nasza wspólnota w Wesołej zorganizowała akcję charytatywną na rzecz bezdomnych i ubogich, którzy znajdują się pod opieką sióstr służebniczek w Panewnikach. I chociaż ten rok 2020 oznaczał się przede wszystkim obostrzeniami z powodu pandemii i zmianami planów nie tylko w naszej wspólnocie w Wesołej, to tym bardziej jesteśmy zadowoleni, iż udało nam się tą jedną akcję charytatywną w tym roku szczęśliwie przeprowadzić.

 

 

W Światowym Dniu Ubogich została ogłoszona zbiórka odzieży używanej, środków czystości i higieny oraz słodyczy dla bezdomnych i ubogich naszych bliźnich, którzy znajdują się pod opieką Siostry M. Gaudencji Poniatowskiej w Domu Prowincjalnym w Panewnikach. Na apel oprócz członków i sympatyków naszej wspólnoty, odpowiedzieli w tym roku również członkowie działającej w naszej parafii wspólnoty Rafael. W skutek podwojonej siły zebraliśmy i zawieźliśmy do Panewnik dużą ilość odzieży, środków czystości i trochę słodyczy oraz innych rzeczy które sprawiły s.M Gaudencji nieskrywaną radość, mniemam, iż również Jej podopiecznym. Dodam, iż po rozmowie z s.M. Gaudencją dowiedziałem się, że z Jej pomocy oraz z klasztornej stołówki korzysta ponad 40. podopiecznych. Prawie wszyscy to ubodzy, schorowani renciści, jest też kilku bezdomnych. Parę osób nie wychodzi z domu z powodu kalectwa, czy starości. Dobrzy sąsiedzi zanoszą im jedzenie ze stołówki, które codziennie przygotowują siostry. Od grudnia ze stołówki korzystają też osoby, które pracowały na umowę zlecenie i zostały zwolnione z pracy. Taka stołówka jest zgodna z charyzmatem naszego Ojca Założyciela bł. Edmunda. Siostra wspomniała również, że nie będzie w tym roku Wigilii dla Jej podopiecznych, ale otrzymają oni paczki świąteczne i żywnościowe, o które postarała się s. Przełożona jak i dwoje innych anonimowych darczyńców. Tak właśnie działa Boża Opatrzność, której zawierzał nasz Założyciel. Nasze dary pomogły obdarować ww. osoby na dzień św. Mikołaja, a zimowe ubrania przetrwać pierwsze mrozy.

 

Reasumując, akcją pomocy ubogim spięliśmy taką klamrą ten rok poprzez właśnie nasze ukochane Panewniki, gdzie zaczynaliśmy ten rok od spotkania z członkami Stowarzyszenia a kończąc na tej właśnie akcji charytatywnej.

 

Bóg zapłać ludziom dobrej woli i dużego serca.
Andrzej Stanik z Wesołej