Z naszych OCHRONEK...
Z naszych OCHRONEK...

Zgodnie z koncepcją pedagogiczną Edmunda Bojanowskiego życie codzienne oparte jest na trzech filarach: natury, kultury oraz religii. Poszanowanie natury, dbałość o kulturę i zabieganie o rozwój sfery duchowej nie jest dla wychowawcy działalnością odświętną, ale codziennością, w której dokonuje się proces wychowania.


Wychowawca w codziennej działalności stara się o harmonijny rozwój dziecka, uczynienie z niego porządnego człowieka, ukształtowanie w nim silnej osobowości i mocnego charakteru. Dziecko jest wychowywane do wolności oraz odpowiedzialności za siebie i innych.

(Michał Kotala. Koncepcja ochrony bł. Edmunda Bojanowskiego. Roczniki Pedagogiczne. Tom 9(45), numer specjalny – 2017)

 


Przed nami nowy miesiąc – listopad. Jest to czas bardzo bogaty w wydarzenia duchowe, patriotyczne i inne. Poniższe relacje ukażą zaledwie mały „wycinek” codzienność w przedszkolach naszego Zgromadzenia.

 

 

 

WROCŁAW MUCHOBÓR

 

2 listopada br. przeżywaliśmy w Kościele Dzień Zaduszny. Wszystkie grupy z naszej Ochronki udały się na parafialny cmentarz. Modlitwą oraz zapaleniem światła na grobach dzieci uczą się, jak można pomoc zmarłym, którzy oczekują na niebo.

 

 

 

 

KĘDZIERZYN KOŹLE

 

W Dzień Zaduszny zapalamy znicze na grobach, modlimy się za zmarłych z naszych rodzin.

Pamiętamy także o zmarłych kapłanach i siostrach.

 

 

 

 

 

Dziecko poznaje świat dzięki zmysłom i zdolnościom, które otrzymuje od Boga. Słuch pozwala na odkrywanie piękna otaczających nas dźwięków. Dzieci odkrywały je, a jednocześnie miały możliwość tworzenia nowych - według własnych pomysłów. Wszystko to – na ciekawych zajęciach muzycznych w naszej Ochronce.

 

 

 

 

 

WYDARZENIA Z UBIEGŁYCH MIESIĘCY:

 

Festiwal PIOSENKI EDMUNDOWEJ>>> 

Wszyscy jesteśmy MISJONARZAMI>>>

Wrzesień i październik w naszych przedszkolach>>>