Z Poręby ku Górze z Edmundem
Z Poręby ku Górze z Edmundem

8 czerwca 2024 r., w godzinach przedpołudniowych, z Poręby na Górę Św. Anny wyruszyła Ochronkowa Pielgrzymka.

 

W tegorocznym pielgrzymowaniu towarzyszyły nam słowa wypowiedziane na Mszy św. beatyfikacyjnej naszego Założyciela – Edmunda Bojanowskiego. Jan Paweł II powiedział wówczas:

 

Apostolstwo miłosierdzia wypełniło również życie błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Ten wielkopolski ziemianin, obdarowany przez Boga licznymi talentami i szczególną głębią życia religijnego, mimo wątłego zdrowia, z wytrwałością, roztropnością i hojnością serca prowadził i inspirował szeroką działalność na rzecz ludu wiejskiego. Wiedziony pełnym wrażliwości rozeznaniem potrzeb, dał początek licznym dziełom wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i religijnym, które wspierały materialnie i moralnie rodzinę wiejską. […] We wszelkich działaniach kierował się pragnieniem, by wszyscy ludzie stali się uczestnikami odkupienia. Zapisał się w pamięci ludzkiej jako «serdecznie dobry człowiek», który z miłości do Boga i do człowieka umiał skutecznie jednoczyć różne środowiska wokół dobra.

 

Przypadająca w tym roku 25. rocznica beatyfikacji «serdecznie dobrego człowieka», była szczególną inspiracją tego pielgrzymowania. Idąc wszyscy razem: siostry, dzieci wraz z rodzicami oraz towarzyszący wychowawcy, nieśliśmy w sercu wdzięczność za dar życia Edmunda oraz całe dzieło ochronkowe. Idąc annogórską kalwarią było wiele modlitwy, śpiewu i treści nawiązujących do bł. Edmunda. Towarzyszyły nam różne odkrywcze zadania i zabawy. Uwieńczeniem naszego pielgrzymowania była Eucharystia sprawowana w Sanktuarium św. Anny, a po jej zakończeniu wspólne ognisko w ogrodzie naszych sióstr.

 

Wiele pięknych szczegółów tworzyło radosną i rodzinną atmosferę. Nich Bóg będzie uwielbiony za ten wspaniały czas i za dar pielgrzymującej wspólnoty.

 

s.M. Róża Sokołowska