Z Poręby na Górę Świętej Anny
Z Poręby na Górę Świętej Anny

Po dwuletniej przerwie spowodowanej Covidem powróciłyśmy w bieżącym roku do zorganizowania Ochronkowej Pielgrzymki, której trasa prowadzi z Poręby na Górę Świętej Anny. W podjęciu tego wydarzenia towarzyszył nam nowy zapał i radość serca!

 


Przygotowania rozpoczęły się już kilka miesięcy wcześniej, gdyż wszystkie Ochronki otrzymały zadanie, aby wspólnie z rodzicami i dziećmi zbudować makietę swojej parafialnej świątyni. Zadanie to korespondowało z hasłem programu duszpasterskiego, który aktualnie przeżywamy w Kościele: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

 

 

 

 

 

Pielgrzymka Ochronek, Przedszkoli Niepublicznych i Domów Dziecka odbyła się 4 czerwca br., rozpoczęła się w kaplicy naszych sióstr w Porębie o godz. 10.20. Po krótkiej modlitwie i przywitaniu zgromadzonych głos zabrała matka prowincjalna M. Maksymiliana Dzubek, która towarzyszyła nam przez cały czas tego wydarzenia.

 

Będąc jeszcze w kaplicy, poszczególne rodziny jako przedstawiciele swojej parafii, trzymając wykonaną makietę świątyni, przybliżyły zebranym patrona parafii. Prosząc Boga o odnowienie wiary dla wszystkich ochrzczonych, wszyscy wyznali wspólnie Credo (Wierzę w Boga Ojca…), po czym ze śpiewem na ustach wyruszyliśmy na pielgrzymi szlak. W czasie tej wędrówki przystawaliśmy przy kalwaryjskich kapliczkach, aby wspólnie modlić się w intencjach:


ZA PAPIEŻA FRANCISZKA, BISKUPÓW, KAPŁANÓW,

OSÓBY KONSEKROWANE, DIAKONÓW, NOWICJUSZY I NOWICJUSZKI,

WSZYSTKIE GRUPY PARAFIALNE ORAZ ZA RODZINY.

 

 

 


Przy kapliczkach był też czas na krótkie przybliżenie historii poszczególnych parafii. Przez otrzymanie krzyża, świecy i modlitwy za Kościół Chrystusowy każda z Ochronek została posłana, by być świadkami wiary otrzymanej na chrzcie św. Po zakończonej pielgrzymce otrzymane krzyże, będą peregrynować „od rodziny do rodziny”. Msza św. w sanktuarium św. Anny, z żywą animacją liturgii, była sprawowana w naszej intencji. Po Eucharystii udaliśmy się na piknik przy ognisku w ogrodzie naszych sióstr. Gdy posiłek dobiegł końca, podjęliśmy napisanie listów do Księży Biskupów danej diecezji.

 

 

 

 

W czasie tego wydarzenia towarzyszyły nam piosenki, których treść nawiązuje do treści hasła, np.: Budujemy Kościół Boży, Tu jest nasz Kościół itp. Nasze pielgrzymowanie zakończyliśmy wspólnym tańcami i modlitwą. Na drogę powrotną otrzymaliśmy od Matki Prowincjalnej słodki upominek.

 

Zmęczeni ale i szczęśliwi wróciliśmy do swoich parafii i domów, aby życiem świadczyć o wierze w Boga oraz z wdzięcznością wyrażać przynależność do wspólnoty Kościoła.

 

s.M. Fides Piekorz