Z Rodziny bł. Edmunda z Wrocławia
Z Rodziny bł. Edmunda z Wrocławia

„Po tym wszyscy poznają żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie” (po.1J)


Spotkanie Opłatkowe Wspólnoty Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego we Wrocławiu rozpoczęło się symbolicznym wniesieniem żłóbka przez dzieci. Powitanie, życzenia, słowa płynące prosto z serca, łamanie się opłatkiem. Ciepło, uśmiech, życzliwość, błogosławieństwo, miłość…  Modlitwa...


Pięknie nakryte stoły, gotowe, zastawione smacznymi potrawami, jest miejsce dla każdego, jest posiłek dla wszystkich przybyłych… Dzieci grają kolędy na skrzypcach i na trąbce… Śpiewamy kolędy – chwała dla Boga, a na ziemi pokój ludziom… Jeden z instrumentów nie stroi…widzimy jak dziecko się trudzi pragnie wytrwać, dokończyć utwór…nagradzamy wielkimi brawami. Później Siostra Przełożona dostraja instrument, gra razem z dzieckiem na dwoje skrzypiec – dźwięki są właściwe, palce dziecka pewnie, zdecydowanie biegają po strunach, brzmienie idealne. Dziewczynka cieszy się teraz widać po niej satysfakcję… gra dla taty, jest szczęśliwa.


Rozmowy, gorąca kawa, słodkie desery… dzielenie się świadectwami Bożego działania, odpowiedziami Pana Boga na modlitwy .
Przeszło 2000 lat temu Pan Jezus – Syn Boży – Zbawiciel – urodził się. Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami i mieszka nadal.  Jest w sercu modlącym, myślach planujących, w rękach przygotowujących, w uśmiechu i oczach błogosławiących i życzliwych, w miłosiernym odbieraniu niedoskonałości i troskliwym dbaniu o każdą chwilę, w cierpliwym znoszeniu trudów i bólu ciała… Wszystko jest ważne…  W "Rodzinie Błogosławionego Edmunda" doświadczam cudów miłości, troski, modlitwy, miłosierdzia, Bożego działania, opieki błogosławionego Edmunda, który pochylał się nad dziećmi i ubogimi.

 

p. Kinga

Wrocław